Nieuwsbericht

GALA en SPUK: handig format en drie webinars

5 april 2023 | 3 minuten lezen

Graag attenderen we je op een handig format opgesteld door de kerngroep VNG/VSG, met tips en aanbevelingen voor het opstellen van een integraal plan van aanpak. Ook staan er in april drie interessante, gratis webinars op de agenda: van 1Sociaaldomein over domeinoverstijgende samenwerking, van de RIVM over het toepassen van data en van Movisie over een modelovereenkomst en handreiking Welzijn op Recept. 

Format voor integraal plan van aanpak SPUK
Alle 342 gemeenten hebben inmiddels een aanvraag ingediend voor de Brede Specifieke Uitkering (SPUK) sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023–2026. Om gemeenten te ondersteunen bij het opstellen van hun integrale plan van aanpak heeft de kerngroep VNG/VSG een format opgesteld. Voor sociaalwerkorganisaties die in gesprek gaan met hun gemeente(n) over gezondheid, biedt dit format (en de begeleidende toelichting) inzicht in wat er van gemeenten verwacht wordt rond het integrale plan van aanpak.

Het format dient als hulpmiddel: door dit in te vullen weet een gemeente dat in elk geval de verplichte onderdelen (volgens artikel 6.3 van de regeling) in het plan van aanpak zijn opgenomen. Daarnaast bevat het format tips en aanbevelingen, en de informatieve presentatie van de VNG regiobijeenkomsten van februari-maart 2023. Je vindt alle informatie verzameld op de website van de VNG.

7 april: Webinar 7 spelregels voor vruchtbare samenwerking
Op vrijdag 7 april van 10.30 tot 11.30 uur biedt website 1Sociaaldomein de videosessie 'De 7 spelregels voor vruchtbare samenwerking. En hoe je daarmee samenwerking in en rondom IZA een stuk eenvoudiger maakt'. Voor één cruciale succesfactor is nog weinig aandacht: hoe organiseer je de domeinoverstijgende samenwerking die van partijen verwacht wordt? Bianca den Outer bespreekt zeven beproefde 'gouden spelregels' die je direct kunt toepassen bij de vormgeving van samenwerking in het kader van de thema’s van het IZA, GALA en WOZO. 

20 april: Webinar Van data naar integraal plan
We maken je graag attent op het webinar ‘Van data naar een integraal plan voor gezonde bewoners’ van het RIVM, gratis te volgen op donderdag 20 april a.s. van 13.00 tot 14.30 uur. Vooral geschikt voor wie inspiratie zoekt in de vertaalslag van sociaal werk naar gezondheid, zorg en data. Sociaal Werk Nederland heeft met het RIVM afgestemd dat ook sociaalwerkorganisaties van harte welkom zijn om aan te sluiten.

21 april: Webinar Modelovereenkomst ‘Regionale inkoop Welzijn op Recept’
Op vrijdag 21 april a.s. van 14.00 tot 15.00 uur wordt de modelovereenkomst ‘Regionale inkoop Welzijn op Recept’, met bijbehorende handreiking, formeel overhandigd aan Zorgverzekeraars Nederland en de VNG. De modelovereenkomst maakt het voor zorgverzekeraars en gemeenten makkelijker om afspraken te maken over de inkoop en governance van Welzijn op Recept in het kader van IZA en GALA. Dit webinar is zeker ook interessant voor leden die werken met Welzijn op Recept. Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website van Movisie.

Sociaal werk en sport? 
Op 14 december 2022 werd al het ‘Hoofdlijnen Sportakkoord II Sport Versterkt’ ondertekend, waarin nadrukkelijk de verbinding wordt gelegd met het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), het Integraal Zorg Akkoord (IZA), het programma School en Omgeving en de Maatschappelijke Diensttijd. Sport en bewegen kunnen immers ook daarin van grote waarde zijn. Zie de website van de VSG, Vereniging Sport en Gemeenten. Vanaf 8 mei a.s. organiseren VNG en VSG een tweede ronde (verdiepings)bijeenkomsten over de Brede SPUK, samen met de lokale GGD-en andere kennis- en ondersteuningspartners. Deze bijeenkomsten staan in het teken van de herijking van het lokaal Sportakkoord, het integrale plan van aanpak voor 2024-2026 en de samenwerking op lokaal en regionaal niveau. Bij de invulling van het programma wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de vragen en behoeften die in de diverse regio’s leven. De data en locaties kun je hier bekijken.

Bekijk ook de toelichting (52 min.) van directeur-bestuurder Lex Staal op de landelijke zorgakkoorden en hun onderlinge samenhang tijdens de leden-webinars van 23 februari en 15 maart jl. Klik hier voor de bijbehorende presentatie, ook van de werksessies over IZA, GALA en WOZO.

In het kernteam GALA/SPUK verzamelen we slimme voorbeelden, halen we op wat leden nodig hebben en informeren we elkaar over relevante ontwikkelingen. Wil je aansluiten? Neem contact op met senior adviseur Jennifer Elich via e-mail of tel. (06) 1506 0736.

Meer informatie vind je op de themapagina Landelijke zorgakkoorden en sociaal werk en de overzichtspagina GALA/SPUK.


Beeld: Federico Giampieri via Unsplash