Nieuwsbericht

15e Marie Kamphuis Lezing: pleidooi voor methodische professionaliteit

17 oktober 2022 | 2 minuten lezen

“Sociaal werk is een mooi beroep, maar het wordt niet alleen van buitenaf, maar ook van binnenuit uitgehold”, waarschuwde Herman de Mönnink in zijn Marie Kamphuis Lezing tijdens De Agenda van het Sociaal Werk 2022. Volgens de senior docent sociaal werk is er sprake van een “zwakke identiteit”: er is geen gezamenlijke, breed gedragen focus. Incidenten en trends bepalen de methodiek en daar zit geen continuïteit in. De Mönnink bepleit dat preventief sociaal werk niet alleen moet kunnen bouwen op een stevige normatieve professionaliteit, maar ook op een stevige methodische professionaliteit. Dan is er veel winst te behalen: “Ik zie dat sociaal werkers in hun dagelijks werk sociale gezondheid bevorderen, maar dat niet altijd zo noemen. Door dat wel te doen, eist sociaal werk de preventieve plek op die sociaal werk toekomt in het nieuwe landelijk ingezette brede gezondheidsbeleid.”

De 15e Marie Kamphuis Lezing is op 6 oktober jl. uitgesproken in de Boothstraat Kerk in Utrecht, tijdens De Agenda van het Sociaal Werk 2022. Je vindt de lezing in zijn geheel terug op de website van Sociale Vraagstukken of bekijk de video onderaan deze pagina. Lees ook het verslag van deze bijeenkomst met reacties van de deelnemers, experts en bestuurders op de website van Movisie.

Lex Staal, directeur-bestuurder van Sociaal Werk Nederland, reflecteerde als volgt op de Marie Kamphuis Lezing: “Herman de Mönnink richt scherp de spotlight op de verschuiving die gaande is: de focus gaat van 'zorg' naar 'sociaal' en daar speelt het sociaal werk een grote rol in. Dat 80 tot 90 procent van je gezondheid bepaald wordt door de sociale omstandigheden waarin je geboren wordt, opgroeit en leeft, dat besef landt wereldwijd en heeft grote gevolgen voor de komende decennia. Sociale gezondheid, zoals hij bepleit, is zeker het overwegen waard als kernbegrip. En zoals De Mönnink ook aangaf, zijn sociaal werkers bij uitstek dé aangewezenen om de stapeling aan stressfactoren bij buurtbewoners en hele buurten te zien, en vervolgens vakkundig aan de slag te gaan om bij elke vorm van schaarste de juiste oplossing van stressreductie te organiseren in de sociale basis. Zowel collectief als individueel of per gezin.”

Over de Agenda van het Sociaal Werk 2022
De Agenda van het Sociaal Werk 2022 werd georganiseerd door Movisie in samenwerking met Sociaal Werk Nederland, Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW), Sociaal Werk werkt!, Werkplaatsen Sociaal Domein, Marie Kamphuis Stichting, Platform voor Sociale Vraagstukken en Platform voor Buurtontwikkeling Buurtwijs.