Sociale verbondenheid

Een beschaafde wereld is een sociale wereld, waarin we omkijken naar elkaar. We staan voor de uitdaging om de menselijke maat weer terug te brengen, om sociale verbondenheid opnieuw uit te vinden en vorm te geven: op kleine schaal, lokaal en digitaal. Sociale verbinding is een basiswaarde en een bestaansvoorwaarde voor de gezondheid van mensen. En dat betekent: vroegtijdige aandacht organiseren voor problemen in de buurt.

Pas gaan handelen vanuit zorg? Dat moet stoppen. Er is een omslag nodig, van cure naar care. Dat begint met het versterken van veerkracht. Preventief, gewoon in de buurt. Het sociaal domein niet langer als kostenpost beschouwen, maar als investeringskans. Van de huisartsen en Nederlandse GGZ tot politie, woningcorporaties en onderwijs: stuk voor stuk vragen ook zij om investering in ‘de voorkant’. Om de-medicalisering en sociale ondersteuning door versterking van het sociaal domein. Het moet nu echt gebeuren. Dat kan alleen door samen te werken. Als bewoners met elkaar, én met professionals. Voor een sterke sociale basis.

Meer informatie Minder informatie

40 miljoen extra voor gemeenten bij inburgering

Minister Koolmees (SZW) stelt de komende twee jaar 40 miljoen extra beschikbaar voor gemeenten, om nu al actief aan...

Oude en nieuwe eenzaamheidsbestrijders hebben elkaar nodig

Deze week was ik bij de tweede bijeenkomst van de landelijke coalitie tegen eenzaamheid.

Meer sociaal raadslieden is betere rechtsbescherming

De beloofde sneeuw bleef uit, maar voor de rest werden alle verwachtingen ruimschoots ingelost. Om te beginnen door...

Wijkteams bréder bekeken

“Wijkteams laten de zorgkosten alleen maar verder stijgen”. Dat is de conclusie die je zou kunnen trekken uit...

CPB: wijkteams zien meer, Wmo-zorgkosten stijgen

Gemeenten zetten wijkteams in om de zorg dicht bij de cliënt te organiseren, bijvoorbeeld via mantelzorg. Alleen...

Begin bij de rechten van het kind

Het congres ‘Jongerenwerk voorkomt zorg?!’ in Tilburg. Een topdag: van veel mensen hoorde ik dat ze er...

Zorg, veiligheid... én sociaal

Mennold Phelipa, jongeren-en buurtsportwerker in Wageningen, begeleidt ruim dertig risico-jongeren van 15 tot 25...

Voldoening en energie

Op jonge leeftijd kreeg ik al mee dat vrijwilligers ontzettend belangrijk zijn. Ook binnen zorg en welzijn. Dat leek...

Van Preventie naar Presentie

Het duurde even voordat het akkoord er was en ook het ondertekenen vroeg afgelopen vrijdag enig geduld.

Positieve identiteitsvorming jongeren in Mechelen

Aan het begin van deze eeuw was het Vlaamse Mechelen een verlopen stad. Opgebroken pleintjes, parken vol afval,...