Blog

Hugo de Jonge blij met integrale ouderenzorg in Drenthe

‘Hoe kan het dat de samenwerking tussen professionals en vrijwilligers in zorg en welzijn hier zo goed gaat? Is dat typisch Drents?’ Dat vroeg minister Hugo de Jonge tijdens ons werkbezoek aan Stichting Welzijnswerk Hoogeveen (SWW). Goeie vraag. Elders i
Marijke Vos
24 augustus 2018 | 3 minuten lezen

‘Hoe kan het dat de samenwerking tussen professionals en vrijwilligers in zorg en welzijn hier zo goed gaat? Is dat typisch Drents?’ Dat vroeg minister Hugo de Jonge tijdens ons werkbezoek aan Stichting Welzijnswerk Hoogeveen (SWW).
Goeie vraag. Elders in het land weten zorg- en sociaalwerkorganisaties elkaar vaak nog maar moeizaam te vinden. Op papier zijn we het anno 2018 wel eens: meer preventie, minder dure zorg. Maar als puntje bij paaltje komt winnen standaardwerkwijzen en zorgprotocollen het nog te vaak van innovatieve integrale oplossingen ‘in de buurt’.

Zo niet in Hoogeveen. Daar zagen we hoe vruchtbaar samenwerking kan zijn en hoeveel dat oplevert voor individuele burgers en de lokale gemeenschap.
SWW ontving ons in buurtgebouw Het Oor aan de Van Goghlaan (typisch droge Drentse humor). Het was nog volop vakantie, maar iedereen was er. De wethouder, de beleidsadviseur van gemeente, de huisarts, de praktijkconsulent, de zorgverzekeraar en de coördinator integrale ouderenzorg. De wijkverpleegkundigen, de sociaal werkers, de vrijwilligers en niet te vergeten meneer Meezen met zijn robot Tessa: een bloempot die wél iets terugzegt.
Het is de gemeente en SWW gelukt om integrale samenwerking in de ouderenzorg concreet te maken. Geen sinecure, want het koppelen van bijvoorbeeld huisartsen aan sociaal werkers is echt geen appeltje-eitje. De Hoogeveense oplossing: benader huisartsen en wijkverpleegkundigen niet met een kant-en-klaar samenwerkingsmodel, maar met de vraag “wat hebben jullie nodig als het gaat om het stijgende aantal ouderen?” Dat raakte een gevoelige snaar bij zorgverleners die de stroom senioren in de spreekkamer nauwelijks aankunnen. In deze regio is nu al ruim 30% van de bevolking 65+; het aantal in beeld zijnde overbelaste mantelzorgers steeg van 500 naar 1000.
Deze open benadering leidde allereerst tot een succesvolle pilot die in korte tijd veel bijval kreeg. Ook van zorgverzekeraar Zilveren Kruis, die besloot de nieuwe samenwerking te ondersteunen.
En inmiddels doen álle Hoogeveense huisartsen mee aan ‘kernteams ouderen’, samen met wijkverpleegkundigen en sociaal werkers. Ieder kernteam komt maandelijks bijeen en bespreekt de ouderen die extra aandacht nodig hebben. Vaak gaat het hen niet om pillen of poeders, maar om een dagelijks praatje, om structuur in de dag en vooral om het gevoel van waarde te zijn. De sociaal werker in het kernteam zorgt dat er iemand mee aan de slag gaat. Dat helpt de oudere zelf, maar ook zijn omgeving, de huisarts en de wijkverpleegkundige.
Bovendien zijn er nieuwe initiatieven ontstaan, zoals Dagontmoeting-plus voor ouderen die extra aandacht en zorg nodig hebben. Gedragen door vrijwilligers, met altijd een professional uit het sociaal werk en de zorg in de buurt. Zonder indicaties: wie erheen wil is van harte welkom.
Die integrale aanpak zie je overal terug in Hoogeveen. Het Wmo-loket is uitgerust met twee sociaal werkers die steeds kijken wat de werkelijke behoefte van een hulpvrager is.
Dus nogmaals: waarom werkt het in Hoogeveen wel? De minister kreeg interessante antwoorden.
SWW-directeur Johan Bosman wees op het lef van de gemeente, die niet aanbesteedt maar een langjarige relatie met SWW is aangegaan via een subsidie. Dat geeft vertrouwen.
Huisarts Truus Luten noemde de dagelijkse druk op de huisartsen. Die urgentie opende de luiken voor nieuwe oplossingen. Bijvoorbeeld dat er voor huisartsen één aanspreekpunt is bij het sociaal werk én een digitaal registratiesysteem dat straks de gegevensuitwisseling tussen alle betrokken professionals versoepelt.
Jaap te Velde van Huisartsenzorg Drenthe stelde dat huisartsen veel leren van de manier waarop sociaal werkers naar mensen kijken: met meer oog voor zingeving en betekenis dan voor klachten en beperkingen.
Ik ging geïnspireerd en enthousiast naar huis. En als ik me niet sterk vergis, gold dat ook voor de minister.

Zie ook de berichtgeving op Regionieuws Hoogeveen, in de Hoogeveensche Courant en op de Facebookpagina van Hugo de Jonge. Lees het hele verslag van het werkbezoek en bekijk zeker ook het filmpje van Hugo de Jonge zélf, inclusief een interview met maatschappelijk werker Annemarie.