Themaoverzicht

Sociale Basis & Preventie

Hoofdthema's

Sociaal werk in de wijken en buurten wordt steeds belangrijker. Door de decentralisaties in het sociaal domein (AWBZ, jeugd en participatie) zijn verantwoordelijkheden en financiën van het Rijk naar de gemeenten gegaan. Dat betekent: grote veranderingen! Transformatie!

80% van de demente ouderen woont nu nog zelfstandig thuis. Ggz-cliënten komen in de wijken wonen. Maar ook licht verstandelijk gehandicapten. In de buurt moeten zij dus goede, laagdrempelige ondersteuning kunnen vinden om hun welzijn op peil te houden.

Voor een Sterke Sociale Basis is samenwerking cruciaal: tussen sociaal werkers, andere sociale en medische professionals, vrijwilligers, gemeente en bewoners. Want ondertusen gaan ook de gewone problemen door: armoede en schulden, huiselijk geweld, opvoedingsproblemen, echtsheidingen, vereenzaming. Veel statushouders moeten integreren.

Sociaal werkers werken nu meer samen met bewoners, in wijkteams, met vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. De sociale basis maken we samen. Professionals, gemeente, bewoners.

Het stelsel is al in 2007 veranderd (transitie) met de introductie van de Wmo. De inhoudelijke veranderingen in werkprocessen zijn nog in volle gang (De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl). Het is belangrijk om na de transitie onverminderd door te gaan met die transformatie.

Nieuwsbericht

Wijkteams: VNG wil dat gemeenten investeren in preventie en outreachend werken

Op 6 mei 2020 geplaatst door

Sociale wijkteams ondersteunen inwoners op het gebied van welzijn, zorg en gezondheid. Laagdrempelig en in de eigen leefomgeving. Movisie voert regelmatig een landelijke peiling uit naar de werkwijze van de wijkteams en hun bijdrage aan de decentralisatie in het sociaal domein.

De peilingen (uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS en de VNG) geven een beeld van wat er op dit terrein speelt en hoe gemeenten de decentralisatie hebben opgepakt en uitgevoerd. De resultaten van de vierde peiling zijn nu bekend. 

Eerdere peilingen
I
n veel gemeenten maakten sociale (wijk)teams een ontwikkeling door, bleek uit eerdere peilingen. Deze ontwikkeling begon met het invoeren van een passend model, vervolgens werden het sociaal wijkteam en alle bijbehorende vraagstukken geïmplementeerd.

Uitkomsten vierde peiling
Uit de vierde peiling blijkt nu dat er verdere afstemming plaatsvindt van de dienstverlening op de lokale behoeften van gemeenten en hun inwoners. Wijkteams blijken de afgelopen jaren onvoldoende toe te komen aan preventief werken en aan vroegsignalering. Ook de ontwikkeling van individueel aanbod naar collectieve voorzieningen wordt helaas nog te weinig ingezet.

Reactie VNG
Voor de komende jaren wil de VNG aan gemeenten vragen om zich nog meer toe te leggen op preventief en outreachend werken. Naast langer lopende trajecten door aanbieders van maatwerkvoorzieningen kan ook kortdurende ondersteuning door medewerkers van het wijkteam een bijdrage leveren aan de positieve ontwikkelingen en de transformatie van het sociaal domein.

Intensievere samenwerking
Een intensievere samenwerking binnen of tussen lokale teams heeft een positieve invloed op de verdere ontwikkeling van het gehele sociale domein. Er ontstaat verbinding tussen de verschillende leefgebieden waar inwoners in de loop van hun leven mee te maken krijgen.

Meer informatie

Bron: Movisie, vng
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten