Sociale verbondenheid

Een beschaafde wereld is een sociale wereld, waarin we omkijken naar elkaar. We staan voor de uitdaging om de menselijke maat weer terug te brengen, om sociale verbondenheid opnieuw uit te vinden en vorm te geven: op kleine schaal, lokaal en digitaal. Sociale verbinding is een basiswaarde en een bestaansvoorwaarde voor de gezondheid van mensen. En dat betekent: vroegtijdige aandacht organiseren voor problemen in de buurt.

Pas gaan handelen vanuit zorg? Dat moet stoppen. Er is een omslag nodig, van cure naar care. Dat begint met het versterken van veerkracht. Preventief, gewoon in de buurt. Het sociaal domein niet langer als kostenpost beschouwen, maar als investeringskans. Van de huisartsen en Nederlandse GGZ tot politie, woningcorporaties en onderwijs: stuk voor stuk vragen ook zij om investering in ‘de voorkant’. Om de-medicalisering en sociale ondersteuning door versterking van het sociaal domein. Het moet nu echt gebeuren. Dat kan alleen door samen te werken. Als bewoners met elkaar, én met professionals. Voor een sterke sociale basis.

Meer informatie Minder informatie

Laatste nieuws

Nieuws |

Advies RVS: investeer in opbouwwerk en sociaal netwerk om het kind

Gisteren publiceerde de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) het advies Kinderen uit de Knel, waarin zij pleit voor een nieuwe aanpak...

Nieuws |

Update: hoe kan het sociaal werk bijdragen aan vitaal ouder worden?

Hoe geven we samen vorm aan goede ondersteuning en zorg voor thuiswonende ouderen? Hoe kan het sociaal werk bijdragen aan de doelstellingen van...

Nieuws |

Steun het Manifest voor de menswaardigheid!

‘Ons sociale hart kiest geen kant. Wij kiezen voor de mens.’ Welzijnsorganisatie Alifa in Enschede stapt naar voren met een Manifest voor...

Nieuws |

NOS Journaal: ‘Burgers zijn kopschuw geworden’

Steeds meer mensen mijden voorzieningen en zijn terughoudend om toeslagen en regelingen aan te vragen, omdat ze de overheid niet meer...

Nieuws |

Jongerenwerk op school; wat zijn de effecten en hoe betalen we het?

Jongerenwerk als schakel tussen onderwijs, zorg en veiligheid. In Culemborg doen ze het en met verbluffende resultaten. Wat zijn...

Nieuws |

Stand van zaken IZA: voortgang Mentale Gezondheidscentra

Ruim een jaar geleden is het Integraal Zorg Akkoord (IZA) ondertekend door de VNG en diverse zorgpartijen. Sociaal Werk Nederland neemt onder...

Nieuws |

Lex Staal te gast bij BNR Zakendoen

Op dinsdagmiddag 31 oktober jl. was directeur-bestuurder Lex Staal te gast bij BNR Zakendoen, hét zakelijke nieuwsprogramma van de Nederlandse...

Nieuws |

Antwoorden jongerenwerk op oplopende spanningen Midden-Oosten

Het Israëlische-Palestijnse conflict is hevig opgelaaid en helaas zijn veel onschuldige burgers het slachtoffer van de vijandelijkheden. Het...

Nieuws |

Tussenstand GALA en versterken sociale basis

De integrale plannen van aanpak die gemeenten in het kader van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) voor 30 september 2023 hebben...

Nieuws |

DOCK en WijkConnect lanceren eerste online buurtcentrum

Onder de noemer Sterke verhalen presenteren we inspirerende voorbeelden van leden uit het hele land. Zoals bijzondere samenwerkingsverbanden,...