Sociale verbondenheid

Een beschaafde wereld is een sociale wereld, waarin we omkijken naar elkaar. We staan voor de uitdaging om de menselijke maat weer terug te brengen, om sociale verbondenheid opnieuw uit te vinden en vorm te geven: op kleine schaal, lokaal en digitaal. Sociale verbinding is een basiswaarde en een bestaansvoorwaarde voor de gezondheid van mensen. En dat betekent: vroegtijdige aandacht organiseren voor problemen in de buurt.

Pas gaan handelen vanuit zorg? Dat moet stoppen. Er is een omslag nodig, van cure naar care. Dat begint met het versterken van veerkracht. Preventief, gewoon in de buurt. Het sociaal domein niet langer als kostenpost beschouwen, maar als investeringskans. Van de huisartsen en Nederlandse GGZ tot politie, woningcorporaties en onderwijs: stuk voor stuk vragen ook zij om investering in ‘de voorkant’. Om de-medicalisering en sociale ondersteuning door versterking van het sociaal domein. Het moet nu echt gebeuren. Dat kan alleen door samen te werken. Als bewoners met elkaar, én met professionals. Voor een sterke sociale basis.

Meer informatie Minder informatie

Laatste nieuws

Nieuws |

Wijkcentrum nieuwe stijl in Harderwijk: “Het werkt heel goed dat je in één gebouw zit”

Begin juli verschijnt de online ideeënbundel Beproefde formules, gedurfde experimenten. Boordevol handige tips en sterke praktijkvoorbeelden...

Nieuws |

Kernteam Welzijn op Recept fysiek bijeen in Utrecht

Welzijn op Recept staat volop in de schijnwerpers, zowel lokaal als landelijk. Er zijn veel sociaalwerkorganisaties die hier succesvol aan...

Nieuws |

Agenda van het Sociaal Werk 2023: het belang van vitale relaties

Spanningen tussen bevolkingsgroepen, kinderen van wie de ouders uit elkaar gaan of moeizame ervaringen met ambtenaren… relaties tussen mensen...

Nieuws |

Oproep met Valente en ggz: leefbaarheid is méér dan veiligheid

Het beleid van minister Hugo de Jonge voor leefbare wijken is te eenzijdig gericht op woningbouw en veiligheid. Dat stellen Sociaal Werk...

Nieuws |

Conferentie ouderenzorg: in gesprek over zorgzame gemeenschappen

We worden met z'n allen steeds ouder en blijven het liefst zo lang mogelijk zelfstandig wonen in de eigen leefomgeving. Dit is ook de visie van...

Nieuws |

‘Welzijn op Recept levert tot 10% zorgbesparing op’

Wat zijn de financiële effecten van Welzijn op Recept (WoR) op het zorggebruik en de zorguitgaven? Gezondheidseconoom Marc Pomp heeft het...

Nieuws |

Laatste stand van zaken armoedebeleid en Participatiewet

Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) heeft vorig jaar een aanpak gelanceerd om geldzorgen, armoede en schulden...

Nieuws |

25 regiobijeenkomsten VNG over GALA: meld je aan!

Netwerktip! De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) organiseren van maandag 8 mei t/m maandag 19 juni...

Nieuws |

Een eerste begin met ‘rechtvaardig’ klimaatbeleid

Op vrijdag 31 maart jl. organiseerden het Nationaal Klimaat Platform en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) een webinar...

Nieuws |

GALA en SPUK: handig format en drie webinars

Graag attenderen we je op een handig format opgesteld door de kerngroep VNG/VSG, met tips en aanbevelingen voor het opstellen van een...