Themaoverzicht

Sociaal werk in de wijk

Hoofdthema's

De bedoeling van de transformatie in het sociale domein weerspiegelt zich in de sociale (wijk)teams die in veel gemeenten ontstaan. Professionals uit zorg en welzijn buigen zich samen over hulpvragen en bepalen welke aanpak het effectiefst is. Afhankelijk van het wijkprofiel gaat het om bijvoorbeeld sociaal werkers (opbouwwerkers, maatschappelijk werkers, jongerenwerkers), wijkverpleegkundigen en Wmo-consulenten. Bij zwaardere of specialistische vragen betrekken ze relevante andere professionals bij het vinden van de juiste oplossingen. In verreweg de meeste gemeenten maken sociaal werkers deel uit van de wijkteams. Geen wonder, zij kennen van oudsher de sociale kaart van de wijk en zijn meesters in het verbinden.

Nieuwsbericht

Handreiking afweging fysiek contact jeug en gezin in coronatijd

Op 26 maart 2020 geplaatst door

Corona geeft dilemma's rond contact: wat kan wel, wat niet. Veel professionals worstelen met het al dan niet hebben van fysiek contact met kinderen, jongeren en hun ouders. De landelijke richtlijnen geven niet altijd antwoord op vragen onder specifieke omstandigheden. 

Afwegingskader
Het is belangrijk dat sociale professionals zoals jongerenwerkers, gezinscoaches en maatschappelijk werkers altijd de afweging maken welke vorm van contact past bij de specifieke situatie van het kind, de jongere, het gezin of andere betrokkenen.

Onder normale omstandigheden wordt daarbij vooral gekeken naar het belang van het kind en de mentale gezondheid. Door het coronavirus tellen in die afweging nu ook de fysieke gezondheid van de jongere/het kind, de ouders/opvoeders en andere betrokkenen mee. Dat vraagt veel van professionals. Zij moeten ook nog het beleid van de overheid, de eigen organisatie en de beroepsgroep in acht nemen.

Het NJi beschrijft in dit afwegingskader de algemene uitgangspunten, veelgehoorde dilemma’s en biedt handreikingen die kunnen helpen bij het maken van deze afwegingen. Met voorbeelden.
U vindt het afwegingskader hier.

Het NJi heeft ook een online dossier over het omgaan met de gevolgen van het coronavirus, met informatie voor professionals, opvoeders en kinderen. U vindt het dossier hier.

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten