Nieuwsbericht

Praktijkdag Vroegsignaleren schulden - maar wat dan?

24 september 2021 | 1 minuut lezen

Als professional of vrijwilliger krijg je soms te maken met mensen bij wie je merkt of vermoedt dat ze geldproblemen of problematische schulden hebben. Schuldhulpverlening is niet jouw werk en je bent er niet voor opgeleid, maar je wil wel iets doen. Zeker wanneer de geldproblemen of de stress daarvan eigenlijk aangepakt moeten worden voordat jouw hulp, zorg of dienstverlening zin heeft.

Hoe kun je iemand toeleiden naar schuldhulp? Wat is je rol? Hoe motiveer je iemand om hulp te zoeken?  En hoe kun je samenwerken met schuldhulpverleners? 

Voor wie?
Deze dag is bedoeld voor mensen met een signaalfunctie zoals huisartsen, werkgevers, mensen werkzaam in het onderwijs, schuldhulpverleners en vrijwilligers die een rol spelen in het schuldentraject. Kortom, iedereen die betrokken is bij geldzorgen en schuldhulpverlening in Nederland. 

De praktijkdag op 12 oktober staat in het teken van vroegsignaleren van schulden. De dag start met een webinar in de ochtend waarin verschillende 'vinders' en 'toeleiders' aan het woord komen en in de middag gaan we dieper in op een aantal onderwerpen. 

We gaan in op vragen als:

  • Welke signalen zou je kunnen opvangen?
  • Welke impact heeft geldstress op de gezondheid?
  • Welke groepen hebben het moeilijk?
  • Wat kan jij doen zodat mensen eerder met hun geldzorgen aan de slag gaan?
  • Naar wie kan je doorverwijzen? En hoe werk je daarin samen met de schuldhulpverlener?

Meer informatie en aanmelden? Dat kan op de site van Schouders Eronder - Praktijkdag Schouders Eronder: Signaleren van geldzorgen. Hoe eerder hoe beter

Schouders Eronder is een samenwerkingsverband tussen Divosa, Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en VNG