Blog

Summerschool Moedige Dialoog: toets nieuwe aanpakken aan het oordeel van ervaringsdeskundigen

Summerschool Kwartiermakers nieuwe netwerken gaan aan de slag met vragen stellen, dilemma's bespreken met ervaringsdeskundige over het verder gaan waar het eigen belang ophoudt en we betekenis geven.
Jacqueline Beekman
1 oktober 2019 | 2 minuten lezen

We waren te gast op Landgoed Duin & Kruidberg in Santpoort. De overdadige architectuur, het statige bordes, het knerpende grind: in alles deed het meer denken aan de filmset van Hoe heurt het eigenlijk dan van een summerschool over armoede en schulden. Toch bleek het een perfecte locatie om met acht van de kwartiermakers van de tien nieuwe Moedige Dialoognetwerken intensief bezig te zijn met de vraag hoe je zo’n netwerk moet inrichten om maximale impact te realiseren. En hoe kun je daarbij volop profiteren van de ervaringen uit de 25 bestaande netwerken?
Ze kwamen uit Salland, Arnhem, Weert, Sneek, Den Helder, Barneveld en Ede, Amsterdam-Noord. En het bleek een bijzondere groep mensen met uiteenlopende interesses en achtergronden, maar met minstens één gedeelde overtuiging: dat het juist in deze tijden van welvaart hard nodig is om de helpende hand te bieden aan de mensen die het minst van al die welvaart merken. En bovendien hebben ze ook alle acht de wil en het lef om die overtuiging om te zetten in daden.
De drie dagen vlogen om. Wat zijn succesfactoren voor het behalen van resultaat en impact? Welke kpi’s hanteren we? Hoe borgen we dit vanuit landelijk naar lokaal? Hoe implementeren we een werkende feedbackloop? Wat zijn de kwaliteiten van de aanwezige kwartiermakers en hoe zet je die in, individueel en collectief?
Wat kan en mag als het gaat om “couleur locale”, en wat moet echt volgens de landelijke richtlijnen om versnippering van het “merk” Moedige Dialoog tegen te gaan? Wat is je ambitie met je netwerk over vijf jaar? Zet in een mini-pitch uiteen hoe jij dit ziet!
En nog veel, veel meer.
Geleerd hebben de nieuwe kwartiermakers in ieder geval hoe ontzettend belangrijk het is om lokáál kennis te delen als je ook lándelijk resultaat en impact wilt creëren. Immers: lokale versnippering van initiatieven en activiteiten is de dood in de pot voor de uniformiteit en zichtbaarheid van Moedige Dialoog.
Bijzonder van deze summerschool was trouwens ook de aanwezigheid van ervaringsdeskundige Karin. Zeker als armoede van generatie op generatie overgaat, doet permanente geldstress niet alleen iets met je executieve vaardigheden, maar ook met je inlevingsvermogen. Zelf heeft Karin er bijvoorbeeld veel moeite mee dat haar dochter via
DUO geld leent voor haar opleiding. Karin kan daar niet over praten met haar dochter, gezien haar eigen traumatische ervaringen met schulden; het ligt gewoon te gevoelig.
Voor mij toonde dat zonneklaar aan hoe cruciaal het is dat we innovatieve aanpakken en zeker ook bestaande instrumenten altijd toetsen aan de belevingswereld van de doelgroep. Moedige Dialoog kan niet zonder de feedback van ervaringsdeskundigen.
Het werkelijke resultaat en effect van deze driedaagse moet de komende maanden natuurlijk nog blijken. Het was een snelkookpan waaruit af en toe de stoom sissend ontsnapte. Dat was mooi, dat was goed.
Inmiddels is de herfst ingetreden en daarmee de realiteit van alledag. Maar dat enthousiasme en die geestdrift van de startende kwartiermakers neem ik zelf in ieder geval mee naar de donkerste helft van het jaar als acht vrolijke lichtpuntjes.