Themaoverzicht

Sociaal raadsliedenwerk srw

Werkvelden sociaal werk

De samenleving wordt nog steeds complexer. Tegelijkertijd verwacht de overheid van de burger meer zelfredzaamheid en meer kennis van allerlei regelingen en voorzieningen. Ondertussen groeit de groep van kwetsbare mensen die van die regelingen en voorzieningen afhankelijk zijn. Zij zijn vaak aangewezen op een minimaal inkomen en zijn daarvoor bovendien afhankelijk van verschillende bronnen, met ieder hun eigen regels en voorwaarden. Sociaal raadslieden helpen deze burgers op een laagdrempelige manier met informatie, ondersteuning en gerichte adviezen. Hun werk is een onderdeel van het brede sociale werk, maar vraagt ook om specialistische sociaaljuridische kennis en vaardigheden.

Eric van der Burg
voorzitter LOSR

 

 

Nieuwsbericht

Voortgang herziening rechtsbijstand: oproep tot goede voorbeelden samenwerking

Op 16 juli 2019 geplaatst door

Minister voor Rechtsescherming Sander Dekker heeft op 12 juli jongstleden de Kamerbrief Voortgang Programma Rechtsbijstand naar de Tweede Kamer gestuurd.

Doel programma
Het programma heeft tot doel de toegang tot het recht te verbeteren, (onnodige ) procedures te voorkomen en de vergoeding voor sociaal advocatuur te verhogen.

Betrokkenheid Sociaal werk Nederland en LOSR
De minister geeft nadrukkelijk aan dat de lokale samenwerking tussen advocatuur, juridisch loket en sociaal werk, waaronder sociaal raadslieden, verbeterd moet worden. Die samenwerking dient ook straks aan kwaliteitscriteria te voldoen, die nog ontwikkeld worden. Er zullen verschillende pilots komen, waar Sociaal Werk Nederland bij betrokken is; ook levert Sociaal Werk Nederland voorbeelden aan van goede samenwerking. Daarnaast worden knelpunten in die samenwerking geïnventariseerd, om de ondersteuning van burgers die (juridische) steun zoeken te verbeteren.
Voor een van de pilots, waar sociaal werk aan meewerkt,  zie hier.

Oproep en gezocht!
Voor verschillende onderdelen van het programma zoeken wij vanuit Sociaal Werk Nederland Goede Voorbeelden van samenwerking tussen sociale advocatuur, juridisch loket en sociaal werk (sociaal raadslieden).

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten