Themaoverzicht

Ouderen & Mantelzorg

Werkvelden sociaal werk

De participatiesamenleving stimuleert dat mensen langer thuis blijven wonen en een beroep doen op hun netwerk. Sociaal werkers activeren, ondersteunen buurtbewoners en versterken zo hun eigen kracht. In veel gemeenten worden keukentafelgesprekken gevoerd door sociaal werkers, al dan niet verbonden aan het wijk- of buurtteam. Ze kennen de sociale kaart en werken samen met zorgpartijen, maatschappelijke organisaties en gemeenten. Ze kunnen signalen van kwetsbaarheid vroeg signaleren. Ze zoeken en bieden individuele én collectieve oplossingen, en zijn creatief in het slim combineren daarvan. Ze werken samen met bewoners en zoeken, trainen en coachen hen op vrijwillige inzet. De transitie van begeleiding en dagbesteding (van AWBZ naar Wmo) vraagt van het sociaal werk en de sociaal werkers nieuwe manieren van werken. Het vak vergt investering in innovatie, reflexie en professionalisering.

Nieuwsbericht

Van Rijn: “Met SamenOud goud in handen!”

Op 18 januari 2016 geplaatst door

Maandag 11 januari bezocht staatssecretaris Van Rijn SamenOud in woon-, zorg- en welzijnscomplex Meerstede in Emmen. SamenOud is het veelbelovende nieuwe zorgmodel voor thuiswonende ouderen. Het bestaat sinds 2012 in Veendam, Pekela en Stadskanaal en sinds vorig jaar ook in Emmen, Erica en Schoonebeek.
Tijdens het werkbezoek sprak Van Rijn met ouderen en professionals over hun ervaringen met SamenOud. Hun boodschap voor Van Rijn was dat SamenOud voor hen onmisbaar is.

In gesprek met aanbieders en financiers
Daarna sprak Van Rijn uitgebreid met de aanbieders en financiers van SamenOud in Drenthe en Groningen. De aanbieders zijn de lokale huisartsen, Zorggroep Meander, Zorggroep Tangenborgh, Icare, Tinten Welzijnsgroep en Treant Zorggroep. De belangrijkste financiers zijn Zorgverzekeraar Menzis, Zorgverzekeraar Zilveren Kruis, de gemeenten Stadskanaal, Veendam, Pekela en Emmen. Het UMCG ondersteunt de ontwikkeling en realisatie van SamenOud en voert het onderzoek uit.
Samen bespraken zij mogelijkheden voor duurzame financiering van SamenOud. Van Rijn concludeerde dat de aanwezige partijen met SamenOud “goud in handen hebben”. Hij is graag bereid experimenteerruimte te creëren om integrale zorg mogelijk te maken, indien dat nodig blijkt te zijn.

Integrale zorg, maar versnipperde financiering
Bijzonder van SamenOud is dat zorg en begeleiding voor ouderen als het ware de schotten tussen organisaties en professionals overstijgt. Zij werken in SamenOud goed met elkaar samen. Zover is het nog niet met de financiering: die moet van meerdere financiers komen. De huisarts en de wijkverpleegkundige worden betaald via de Zorgverzekeringswet (Zvw), de ouderenadviseur via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Specialist Ouderengeneeskunde via de Wet langdurige zorg (Wlz).

Duidelijk positieve effecten
Eerder onderzoek toont aan dat SamenOud doelmatige zorg realiseert: meer kwaliteit van zorg voor dezelfde kosten. Ouderen ervaren meer welbevinden en hebben het vertrouwen (langer) thuis te kunnen blijven wonen.
SamenOud heeft ook een duidelijk effect op de ervaren kwaliteit van zorg door ouderen. Professionals kunnen bovendien beter ‘de vinger aan de pols houden’, vroegtijdig ingrijpen als dat nodig is, en escalaties voorkomen. Ook het effect van SamenOud op het zorggebruik en de kosten werden onderzocht.  De verwachting was dat SamenOud kosten zou besparen. Dat bleek (nog) niet het geval.

Seniorenvoorlichters
Het idee dat je de noden en wensen van zelfstandig wonende (eenzame) ouderen vroeg in beeld moet krijgen wint ondertussen landelijk terrein. Rotterdam haalde het nieuws met het project Voor Mekaar, dat sterkt lijkt op het model Seniorenvoorlichting dat SamenOud vanaf 1997 in Stadskanaal, Veendam/Pekela heeft ontwikkeld en in de provincies Groningen/Drenthe al jaren functioneert.

Bron: SamenOud
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Functie: tekstschrijver
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten