Nieuwsbericht

Van Rijn: “Met SamenOud goud in handen!”

Chris Bos
18 januari 2016 | 2 minuten lezen

Maandag 11 januari bezocht staatssecretaris Van Rijn SamenOud in woon-, zorg- en welzijnscomplex Meerstede in Emmen. SamenOud is het veelbelovende nieuwe zorgmodel voor thuiswonende ouderen. Het bestaat sinds 2012 in Veendam, Pekela en Stadskanaal en sinds vorig jaar ook in Emmen, Erica en Schoonebeek.
Tijdens het werkbezoek sprak Van Rijn met ouderen en professionals over hun ervaringen met SamenOud. Hun boodschap voor Van Rijn was dat SamenOud voor hen onmisbaar is.

In gesprek met aanbieders en financiers
Daarna sprak Van Rijn uitgebreid met de aanbieders en financiers van SamenOud in Drenthe en Groningen. De aanbieders zijn de lokale huisartsen, Zorggroep Meander, Zorggroep Tangenborgh, Icare, Tinten Welzijnsgroep en Treant Zorggroep. De belangrijkste financiers zijn Zorgverzekeraar Menzis, Zorgverzekeraar Zilveren Kruis, de gemeenten Stadskanaal, Veendam, Pekela en Emmen. Het UMCG ondersteunt de ontwikkeling en realisatie van SamenOud en voert het onderzoek uit.
Samen bespraken zij mogelijkheden voor duurzame financiering van SamenOud. Van Rijn concludeerde dat de aanwezige partijen met SamenOud “goud in handen hebben”. Hij is graag bereid experimenteerruimte te creëren om integrale zorg mogelijk te maken, indien dat nodig blijkt te zijn.

Integrale zorg, maar versnipperde financiering
Bijzonder van SamenOud is dat zorg en begeleiding voor ouderen als het ware de schotten tussen organisaties en professionals overstijgt. Zij werken in SamenOud goed met elkaar samen. Zover is het nog niet met de financiering: die moet van meerdere financiers komen. De huisarts en de wijkverpleegkundige worden betaald via de Zorgverzekeringswet (Zvw), de ouderenadviseur via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Specialist Ouderengeneeskunde via de Wet langdurige zorg (Wlz).

Duidelijk positieve effecten
Eerder onderzoek toont aan dat SamenOud doelmatige zorg realiseert: meer kwaliteit van zorg voor dezelfde kosten. Ouderen ervaren meer welbevinden en hebben het vertrouwen (langer) thuis te kunnen blijven wonen.
SamenOud heeft ook een duidelijk effect op de ervaren kwaliteit van zorg door ouderen. Professionals kunnen bovendien beter ‘de vinger aan de pols houden’, vroegtijdig ingrijpen als dat nodig is, en escalaties voorkomen. Ook het effect van SamenOud op het zorggebruik en de kosten werden onderzocht.  De verwachting was dat SamenOud kosten zou besparen. Dat bleek (nog) niet het geval.

Seniorenvoorlichters
Het idee dat je de noden en wensen van zelfstandig wonende (eenzame) ouderen vroeg in beeld moet krijgen wint ondertussen landelijk terrein. Rotterdam haalde het nieuws met het project Voor Mekaar, dat sterkt lijkt op het model Seniorenvoorlichting dat SamenOud vanaf 1997 in Stadskanaal, Veendam/Pekela heeft ontwikkeld en in de provincies Groningen/Drenthe al jaren functioneert.