Jeugd en opgroeien

Voor jongeren in kwetsbare situaties geldt eigenlijk maar één credo: houd ze erbij. Zorg dat ze verbinding houden met onze samenleving. Zorg dat hun afkomst niet de kweekvijver wordt voor ondermijning. Met als uitgangspunt een sterke sociale aanwezigheid in de wijk, is dat precies wat kinder- en jongerenwerkers doen. Ze staan dicht bij hen en kunnen ze inspireren, ondersteunen, begeleiden en helpen om een kansrijke toekomst op te bouwen. Het zijn positieve rolmodellen, die direct aanspreekbaar zijn en aandacht geven. Op dit moment zijn er veel te weinig kinder- en jongerenwerkers in Nederland, vinden wij. Zonde, want uit onderzoek blijkt dat elke euro die je daarin investeert, 1,6 euro oplevert. Kinder- en jongerenwerk moet onderdeel zijn van het sociaal werk in elke gemeente. Alleen zo voorkomen we zwaardere zorg, uitval en criminaliteit. En zorgen we dat meer jongeren hun talenten ontdekken en ontwikkelen.

Meer informatie Minder informatie

Laatste nieuws

Nieuws |

Onderzoeksrapport 'Eindfase harmonisatie peuterspeelzaalwerk 2018' beschikbaar

In opdracht van het ministerie van SZW deed Buitenhek Management & Consult in de periode januari tot mei 2018 onderzoek naar...

Nieuws |

Verslag: De financiële organisatie van de geharmoniseerde peuteropvang

Lees het verslag van de bijeenkomst van 20 juni 2018.

Nieuws |

Gezocht: stage-onderzoekplaats bij jeugdhulp/jongerenwerk, voor student uit Slovenië

In het kader van samenwerking met Erasmus+ zoeken wij een stage-onderzoekplaats bij een jeugd/jongerenwerkorganisatie voor een master-student...

Nieuws |

Social work is booming worldwide – because it's proven to work

Investing in social services has a positive impact on societies. In Costa Rica, government and local communities have come...

Nieuws |

Duizenden jonggehandicapten mogelijk onder armoedegrens door verlaging uitkering

Uitkeringsinstituut UWV dacht dat 30 duizend jonggehandicapten na de verlaging een beroep zouden doen op een toeslag, maar die...

Nieuws |

Subsidie voor proeftuin maatschappelijke diensttijd: de tweede ronde

Het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd van ZonMw opent een tweede tranche. De deadline voor het indienen van een...

Nieuws |

Jeugdhulp van COA naar gemeenten: ervaringen uit de pilots

VNG komt met verslag van informatiebijeenkomsten over de overgang van jeugdhulp naar gemeenten.

Nieuws |

Afwegingskaders toegevoegd aan meldcode

Het moet voor beroepskrachten makkelijker worden om te besluiten of ze een vermoeden van kindermishandeling moeten melden bij...

Nieuws |

Per 1 augustus nieuwe subsidieronde van Tel mee met Taal

Vanaf 1 augustus start een extra aanvraagperiode van de subsidieregeling Tel mee met Taal.

Nieuws |

Quickscan brengt vroeghulp in beeld – doe mee!

Hoe weten ouders van kinderen met (mogelijk) meervoudige ontwikkelings- en/of gedragsvragen in jouw gemeente(n) de juiste weg?...