Nieuwsbericht

Verslag: De financiële organisatie van de geharmoniseerde peuteropvang

Stephanie Gross
18 juli 2018 | 1 minuut lezen

Op 20 juni 2018 organiseerden Sociaal Werk Nederland, Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang een bijeenkomst over de financiële organisatie van de geharmoniseerde peuteropvang. Er waren zo’n 40 deelnemers uit het hele land, werkzaam bij grote en kleine organisaties voor peuteropvang, kinderopvang of gemeenten.

Ed Buitenhek schetste een beeld van de verschillende aspecten bij het vormgeven aan het geharmoniseerde peuterbeleid. Hierin ging hij ook in op een aantal vragen die deelnemers aan het begin van de bijeenkomst hadden meegegeven. 

Vervolgens maakten de deelnemers in gespreksgroepen een korte inventarisatie van de stand van zaken in hun eigen organisatie en was er ruimte om ervaringen uit te wisselen.

Het volledige verslag van de bijeekomst leest u in de bijlage.