Jeugd en opgroeien

Voor jongeren in kwetsbare situaties geldt eigenlijk maar één credo: houd ze erbij. Zorg dat ze verbinding houden met onze samenleving. Zorg dat hun afkomst niet de kweekvijver wordt voor ondermijning. Met als uitgangspunt een sterke sociale aanwezigheid in de wijk, is dat precies wat kinder- en jongerenwerkers doen. Ze staan dicht bij hen en kunnen ze inspireren, ondersteunen, begeleiden en helpen om een kansrijke toekomst op te bouwen. Het zijn positieve rolmodellen, die direct aanspreekbaar zijn en aandacht geven. Op dit moment zijn er veel te weinig kinder- en jongerenwerkers in Nederland, vinden wij. Zonde, want uit onderzoek blijkt dat elke euro die je daarin investeert, 1,6 euro oplevert. Kinder- en jongerenwerk moet onderdeel zijn van het sociaal werk in elke gemeente. Alleen zo voorkomen we zwaardere zorg, uitval en criminaliteit. En zorgen we dat meer jongeren hun talenten ontdekken en ontwikkelen.

Meer informatie Minder informatie

Laatste nieuws

Nieuws |

Duizenden jonggehandicapten mogelijk onder armoedegrens door verlaging uitkering

Uitkeringsinstituut UWV dacht dat 30 duizend jonggehandicapten na de verlaging een beroep zouden doen op een toeslag, maar die...

Nieuws |

Subsidie voor proeftuin maatschappelijke diensttijd: de tweede ronde

Het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd van ZonMw opent een tweede tranche. De deadline voor het indienen van een...

Nieuws |

Jeugdhulp van COA naar gemeenten: ervaringen uit de pilots

VNG komt met verslag van informatiebijeenkomsten over de overgang van jeugdhulp naar gemeenten.

Nieuws |

Afwegingskaders toegevoegd aan meldcode

Het moet voor beroepskrachten makkelijker worden om te besluiten of ze een vermoeden van kindermishandeling moeten melden bij...

Nieuws |

Per 1 augustus nieuwe subsidieronde van Tel mee met Taal

Vanaf 1 augustus start een extra aanvraagperiode van de subsidieregeling Tel mee met Taal.

Nieuws |

Quickscan brengt vroeghulp in beeld – doe mee!

Hoe weten ouders van kinderen met (mogelijk) meervoudige ontwikkelings- en/of gedragsvragen in jouw gemeente(n) de juiste weg?...

Nieuws |

ESS-adviseur Yasmin Seddiki over pilot kennisnetwerken islamitische gemeenschappen

ESS-adviseur Yasmin Seddiki over pilot kennisnetwerken islamitische gemeenschappen: “Samen op zoek naar antwoorden op...

Nieuws |

Landelijke IKC-dag: ‘Hoe halen we het beste uit ieder kind?’

21 september: zesde Landelijke IKC-dag met het laatste nieuws en ontwikkelingen vanuit politiek, wetenschap en praktijk, mede...

Nieuws |

Summerschool NJI over werken in de wijk

Ga nog eens de schoolbanken in en meld u aan voor een of meerdere workshops van de Summerschool op 5 juli en 30 augustus.

Nieuws |

Kinderwerk: een eigen verhaal

Maandag 12 november, 14e landelijke Kinderwerkersdag in Hilversum. Noteer die datum vast, de details volgen later.