Nieuwsbericht

Duizenden jonggehandicapten mogelijk onder armoedegrens door verlaging uitkering

Chris Bos
16 juli 2018 | 1 minuut lezen

Duizenden jonggehandicapten zijn mogelijk in armoede gestort door de verlaging van hun uitkering, meldt de Volkskrant. Uitkeringsinstituut UWV had verwacht dat 30 duizend jonggehandicapten na de verlaging een beroep zouden doen op een toeslag om op het sociaal minimum uit te komen, maar die toeslag is nauwelijks aangevraagd.
Dit blijkt uit de zogenoemde Juninota van het UWV. Op 1 januari 2018 zijn de uitkeringen aan jonggehandicapten die geacht worden te kunnen werken maar dat nog niet doen, verlaagd van 75 procent van het minimumloon naar 70 procent. Het gaat om zo’n 75 duizend jonggehandicapten.

De jonggehandicapten zijn door het UWV al twee keer gewezen op de mogelijkheid een toeslag aan te vragen zodat ze niet onder het sociaal minimum terechtkomen: een keer bij de vaststelling dat ze kunnen werken en nog een keer bij de aankondiging dat de uitkering zou worden verlaagd. Dat gebeurt nu nog een keer. ‘In de ramingen hanteren we nog de 30 duizend aanvragen’, schrijft het UWV. Voor de aanvulling van de Wajong-uitkeringen is maandelijks 2 miljoen euro gereserveerd.

Het economisch onderzoeksbureau van de Universiteit van Amsterdam SEO, het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Sociaal-Economische Raad hebben er herhaaldelijk op gewezen dat het niet-gebruik van aanvullingsregelingen een oorzaak van armoede is. Het ontbreekt hen aan “doenvermogen”, aldus de SER.
Een andere reden is de onbekendheid met de regeling en de veronderstelling dat men niet in aanmerking komt. Dat laatste zou hier een rol kunnen spelen omdat het om een aanvulling gaat die de net doorgevoerde korting op de Wajong-uitkering deels of helemaal ongedaan maakt.

Het gevaar is niet denkbeeldig dat de getroffen jonggehandicapten hierdoor in de schulden belanden. Voor veel van hen is het ingewikkeld om die weer af te betalen. Niet voor niets presenteerde Sociaal Werk Nederland samen met Cedris, Divosa, Federatie Opvang, MEE NL, BPBI en NVVK en kenniscentrum SBCM het Actieplan LVB, werk en schulden.

Lees het hele artikel in de Volkskrant