Belangenbehartiging en profilering

Sociaal Werk Nederland behartigt de belangen van de branche. We beïnvloeden wetgeving en overheidsbeleid, zowel landelijk als lokaal. Zo nodig schakelen we relevante media in. Dan gaat het vooral om kwesties die belangrijk zijn voor de marktpositie van onze leden. Zij moeten hun maatschappelijke rol optimaal kunnen vervullen.
We analyseren politieke, ambtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. We voeren overleg met relevante partijen en sluiten namens de leden coalities met stakeholders. We dragen de visie van de branche ook uit op symposia, congressen en evenementen. De wisselwerking met de leden is daarbij essentieel, die houdt ons als Sociaal Werk Nederland én onze leden scherp.

Meer informatie Minder informatie

Laatste nieuws

Nieuws |

Kamervoorzitter Bergkamp: sociaal werk ogen en oren van de buurt

Op maandag 10 oktober heeft Sociaal Werk Nederland samen met gro-up uit Zoetermeer een werkbezoek georganiseerd voor Kamervoorzitter Vera...

Nieuws |

Stand van zaken energiecompensatie sociaalwerkorganisaties

Afgelopen week maakte het kabinet bekend dat de regeling voor energiecompensatie wordt verruimd. Goed nieuws voor alle huishoudens die deze...

Nieuws |

Lex Staal te gast in podcast De Eerstelijns met Piet-Hein Peeters

Lex Staal (directeur-bestuurder van Sociaal Werk Nederland) is te gast in de podcastserie De toekomst van de eerstelijn. In een gesprek van een...

Nieuws |

Prinsjesdag 2022: wat betekenen de plannen voor sociaal werk?

Vanmiddag sprak koning Willem-Alexander de Troonrede uit en heeft het kabinet de Miljoenennota gepresenteerd met daarin de belangrijkste...

Nieuws |

Toekomstbestendige arbeidsmarkt omvat zorg én welzijn

Actie is geboden om op de korte en lange termijn voldoende goed personeel te hebben. Dit geldt zowel voor zorg en welzijn in de breedte, als...

Nieuws |

Opinie: Naar een echt integraal zorgakkoord

Na intensief overleg tekenden afgelopen vrijdag bijna alle betrokken zorgpartijen het Integraal Zorgakkoord (IZA). Alleen de Landelijke...

Nieuws |

Koopkrachtpakket kabinet: een goede eerste stap

Met een injectie van zo'n 17 miljard euro gaat het kabinet de koopkrachtcrisis met grof geschut te lijf, melden diverse media vanuit de gelekte...

Nieuws |

Bijzondere kortingen en voordelen voor leden Sociaal Werk Nederland

Er zijn talloze redenen om lid te zijn van een brancheorganisatie als Sociaal Werk Nederland. Denk aan de versterking en profilering van de...

Nieuws |

Aanpak geldzorgen, armoede en schulden – kansen voor sociaal werk

Medio juli presenteerde minister Carola Schouten op welke wijze het kabinet geldzorgen, armoede en schulden structureel wil voorkomen en...

Nieuws |

Handreiking toekomstbestendig coronabeleid

Dorps- en buurthuizen en jongerencentra vervullen een essentiële rol binnen onze samenleving. Het zijn plaatsen waar mensen elkaar ontmoeten,...