Belangenbehartiging en profilering

Sociaal Werk Nederland behartigt de belangen van de branche. We beïnvloeden wetgeving en overheidsbeleid, zowel landelijk als lokaal. Zo nodig schakelen we relevante media in. Dan gaat het vooral om kwesties die belangrijk zijn voor de marktpositie van onze leden. Zij moeten hun maatschappelijke rol optimaal kunnen vervullen.
We analyseren politieke, ambtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. We voeren overleg met relevante partijen en sluiten namens de leden coalities met stakeholders. We dragen de visie van de branche ook uit op symposia, congressen en evenementen. De wisselwerking met de leden is daarbij essentieel, die houdt ons als Sociaal Werk Nederland én onze leden scherp.

Meer informatie Minder informatie

Laatste nieuws

Nieuws |

Prinsjesdag 2023: duurzame sociale basis ontbreekt nog

Koning Willem-Alexander zei het treffend in de Troonrede: “Wie van buiten naar de Nederlandse samenleving kijkt, ziet op het eerste gezicht...

Nieuws |

Sociaal werk in de spotlights: 100 dagen in de vergeten wijk

Hoe groot is het sociale vangnet van Nederland? In de vijfdelige serie 100 dagen in de vergeten wijk onderzoeken Tim den Besten en Nicolaas...

Nieuws |

Oproep VNG aan politiek: pak door!

De VNG roept het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer op om op een vijftal urgente maatschappelijke onderwerpen door te pakken. Nu het kabinet...

Nieuws |

Urgente oproep gemeenten tot indexering tarieven sociaal werk

Sociaal Werk Nederland heeft aan alle gemeenteraden een brief gestuurd met daarin de dringende oproep de tarieven voor het sociaal werk te...

Nieuws |

Aandacht voor sterk sociaal werk in verkiezingsprogramma's

Op woensdag 22 november a.s. gaan we weer naar de stembus, voor de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen. De programmacommissies van de diverse...

Nieuws |

Wat is precies de kern van sociaal werk? Lees het eerste artikel

Iedereen weet wat een huisarts, onderwijzer of een tandarts doet. Maar het werk van een sociaal werker is voor velen minder makkelijk te...

Nieuws |

150 miljoen IZA-middelen toegekend aan samenwerkingsregio’s

De regeling voor de specifieke uitkering (SPUK) bestemd voor de doelen van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) over de jaren 2023–2026, is...

Nieuws |

Oproep aan Tweede Kamer: blijf IZA volop steunen

Zojuist heeft de Brancheorganisaties Zorg (BoZ), het samenwerkingsverband van ActiZ, NFU, NVZ, de Nederlandse ggz en VGN, een dringend beroep...

Nieuws |

Aan de slag met knelpunten sociaal raadslieden

In februari 2023 heeft de Inspectie belastingen, toeslagen en douane (IBTD) een aantal knelpunten uit de praktijk van sociaal raadslieden...

Nieuws |

Kamerbrief over versterken sociale basis en sociaal werk

Op donderdag 6 juli jl. hebben minister Helder en staatssecretaris Van Ooijen (VWS) een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de Sociale...