Belangenbehartiging en profilering

Sociaal Werk Nederland behartigt de belangen van de branche. We beïnvloeden wetgeving en overheidsbeleid, zowel landelijk als lokaal. Zo nodig schakelen we relevante media in. Dan gaat het vooral om kwesties die belangrijk zijn voor de marktpositie van onze leden. Zij moeten hun maatschappelijke rol optimaal kunnen vervullen.
We analyseren politieke, ambtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. We voeren overleg met relevante partijen en sluiten namens de leden coalities met stakeholders. We dragen de visie van de branche ook uit op symposia, congressen en evenementen. De wisselwerking met de leden is daarbij essentieel, die houdt ons als Sociaal Werk Nederland én onze leden scherp.

Meer informatie Minder informatie

Laatste nieuws

Nieuws |

Sociaal Werker van 2023 aandragen kan nog tot 13 februari

Tot 13  februari kun je jouw Sociaal Werker van het Jaar 2023 aanmelden bij Sociaal Werk werkt! Met deze verkiezing laten we al meer dan tien...

Nieuws |

Meld je aan voor het Jaarcongres Sociaal Werk 2023: NEXT LEVEL!

Op woensdag 24 mei 2023 organiseren Sociaal Werk Nederland en Sociaal Werk werkt! samen voor de vijfde keer het Jaarcongres Sociaal Werk, hét...

Nieuws |

Laatste nieuws over energietoeslag, Participatiewet en inburgering

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) verstuurt een periodieke nieuwsbrief aan burgemeesters, wethouders,...

Nieuws |

Wees alert: tarieven Jeugdwet en Wmo geïndexeerd voor 2023

Vanuit de Jeugdwet en de Wmo zijn gemeenten verantwoordelijk voor het betalen van reële tarieven aan aanbieders in zorg en welzijn. De kosten...

Nieuws |

Gratis naar congres Thuis in de Wijk in Den Bosch

Thuis in de Wijk is hét jaarlijkse congres over de landelijke woonzorgopgave. Op woensdag 22 maart 2023 vindt in congrescentrum 1931 in Den...

Nieuws |

Wie draag jij voor als Sociaal Werker van het Jaar 2023?

Vanaf vandaag kun je jouw Sociaal Werker van het Jaar 2023 aanmelden bij Sociaal Werk werkt! Met deze verkiezing laten we al meer dan tien jaar...

Nieuws |

Energiecompensatie gemeenten: argumenten en modelbrief

Onlangs werd bekend dat de rijksoverheid vanaf voorjaar 2023 structureel extra middelen beschikbaar stelt voor gemeenten en provincies om...

Nieuws |

Preventie en sociale basis: tijdig in gesprek over GALA en SPUK

In de zomer berichtten we over het voornemen van het ministerie van VWS om per 2023 een aantal uitkeringen voor gemeenten gericht op het...

Nieuws |

Begrotingsdebat SZW: regels bijstand versoepeld

Afgelopen dinsdag en donderdag vond in de Tweede Kamer de begrotingsbehandeling plaats van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid...

Nieuws |

300 miljoen rijkssteun voor compensatie (energie)kosten

Veel van onze leden zien zich geconfronteerd met sterk gestegen energierekeningen, bijvoorbeeld voor de stookkosten van buurthuizen en...