Belangenbehartiging en profilering

Sociaal Werk Nederland behartigt de belangen van de branche. We beïnvloeden wetgeving en overheidsbeleid, zowel landelijk als lokaal. Zo nodig schakelen we relevante media in. Dan gaat het vooral om kwesties die belangrijk zijn voor de marktpositie van onze leden. Zij moeten hun maatschappelijke rol optimaal kunnen vervullen.
We analyseren politieke, ambtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. We voeren overleg met relevante partijen en sluiten namens de leden coalities met stakeholders. We dragen de visie van de branche ook uit op symposia, congressen en evenementen. De wisselwerking met de leden is daarbij essentieel, die houdt ons als Sociaal Werk Nederland én onze leden scherp.

Meer informatie Minder informatie

Laatste nieuws

Nieuws |

Commissiedebat IZA: maak werk van een echt integraal akkoord

We zijn één jaar onderweg met het Integraal Zorg Akkoord (IZA). ​Vanmiddag vergadert de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn...

Nieuws |

Herijking incassosysteem nodig voor schuldeisers én debiteuren

Het Nederlandse stelsel van incasso nodigt uit tot escalatie. Vorderingen lopen door bijkomende kosten onnodig hoog op en het systeem zet...

Nieuws |

Goed nieuws: Sociaal raadsliedenwerk blijft behouden in Breda

Het sociaal raadsliedenwerk en de hulpverlening bij complexe schulden blijven behouden voor de meest kwetsbare inwoners van Breda. Dat meldt...

Nieuws |

Structurele oplossing in zicht voor alleenverdienende huishoudens

In 2016 noemde de Nationale Ombudsman het al een knelpunt dat opgelost moest worden, rechters noemden het een buikpijndossier en de Landelijke...

Nieuws |

Thomas Kampen nieuwe hoogleraar Social Work

Het college van bestuur van de Universiteit voor Humanistiek heeft dr. Thomas Kampen benoemd tot hoogleraar Social Work. De benoeming gaat in...

Nieuws |

Prinsjesdag 2023: duurzame sociale basis ontbreekt nog

Koning Willem-Alexander zei het treffend in de Troonrede: “Wie van buiten naar de Nederlandse samenleving kijkt, ziet op het eerste gezicht...

Nieuws |

Sociaal werk in de spotlights: 100 dagen in de vergeten wijk

Hoe groot is het sociale vangnet van Nederland? In de vijfdelige serie 100 dagen in de vergeten wijk onderzoeken Tim den Besten en Nicolaas...

Nieuws |

Oproep VNG aan politiek: pak door!

De VNG roept het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer op om op een vijftal urgente maatschappelijke onderwerpen door te pakken. Nu het kabinet...

Nieuws |

Urgente oproep gemeenten tot indexering tarieven sociaal werk

Sociaal Werk Nederland heeft aan alle gemeenteraden een brief gestuurd met daarin de dringende oproep de tarieven voor het sociaal werk te...

Nieuws |

Aandacht voor sterk sociaal werk in verkiezingsprogramma's

Op woensdag 22 november a.s. gaan we weer naar de stembus, voor de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen. De programmacommissies van de diverse...