Publicatie

Moedige Mensen! 30 voorbeeldprojecten opstarten, en meer

23 maart 2016 | 1 minuut lezen

Sociaal Werk Nederland is in 2015 gestart met dit project armoede door in 15 regio’s krachtige lokale samenwerking  en netwerken te organiseren. Armoede vormt immers een steeds groter maatschappelijk probleem, terwijl het in Nederland niet meer zou hoeven voorkomen. Des te verdrietiger is het dat een immense groep mensen nagenoeg buitenspel staat, onder wie 200.000 kinderen. Niemand is gebaat bij een samenleving waarin mensen structureel op een houtje bijten. Hoe kun je dan nog bijdragen en meedoen?

Daarom richt Sociaal Werk Nederland zich op eendrachtige samenwerking tussen bedrijfsleven, vrijwilligerswerk, gemeente en sociaal werk. Want alleen via brede integrale samenwerking kun je effectief de strijd aangaan met armoede en schulden.

Wat we willen
We gaan in de periode 2015-2017 in 15 arbeidsmarktregio’s bijeenkomsten organiseren. Doel: 30 voorbeelden van netwerkregio's opstarten die lokaal bijdragen aan samenwerking en nieuwe preventieve aanpakken van het armoedevraagstuk. Met als tweede positief effect dat mensen die moeten rondkomen van een minimaal inkomen weer meer kunnen meedoen aan de samenleving.

Tegelijkertijd laten we onderzoek doen naar de impact van ‘best persons’ bij dergelijke initiatieven. Best persons? Moedige lokale sleutelfiguren die zich het zweet op de rug werken.

Vijftien arbeidsmarktregio’s
We kiezen voor arbeidsmarktregio’s, omdat daar afspraken gemaakt worden tussen gemeenten en bedrijfsleven. Bij de arbeidsmarktregio’s kan de kennis over effectieve publiek-private samenwerking bij armoedebestrijding worden vastgelegd.

Op grond van relevante variabelen hebben we 15 regio’s geselecteerd waar de problemen groot zijn: West-Brabant; Drechtsteden; Drenthe; Zeeland; Haaglanden Rijnmond; Rivierenland; Midden-Brabant; Midden Utrecht; Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe; Zaanstreek/Waterland; Midden-Gelderland; Friesland; Groningen; Zuid-Limburg.

Met Divosa organiseert Sociaal Werk Nederland leercirkelsessies over casussen; er komen drie landelijke bijeenkomsten in juni en november 2016, en juni 2017. Duurzame samenwerkingsverbanden gaan we beschrijven in inspirerende spierbundels en er is een klankbordgroep geformeerd met vooraanstaande professionals uit het bedrijfsleven, kennisinstituten en het sociaal werk. 

Een ambitieus programma met als doel: Help armoede Nederland uit. Sociaal Werk Nederland waardeert het zeer dat veel lidorganisaties meewerken. 
UPDATE 2019: ondertussen zijn er 30 netwerken, en vind je alle actuele ontwikkelingen op de website Moedige Dialoog. 
Zie voor het hele programma de bijlage met de projectbeschrijving.

1 document toegevoegd