Nieuwsbericht

Rechter geeft sociaal raadslieden gelijk: deurwaarder GGN heeft in strijd met wet kosten berekend

2 november 2019 | 2 minuten lezen

De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR), aangesloten bij Sociaal Werk Nederland, heeft ook in hoger beroep gelijk gekregen: deurwaarders mogen geen 'ambtelijke kosten' in rekening brengen voor een oproep voor e-Court. 34.000 burgers kunnen samen vijf miljoen terugvragen. De website www.geefmijn160euroterug.nl kan daarbij helpen.

Deurwaarders mogen die kosten wel in rekening brengen voor bijvoorbeeld een oproep om voor de kantonrechter te verschijnen. Maar e-Court is een commerciële instelling en geen overheidsinstelling zoals de kantonrechter.

GGN bracht ten onrechte kosten in rekening
Het grootste deurwaarderskantoor, GGN, riep uit naam van zorgverzekeraars mensen met betalingsachterstanden op voor e-Court. Dat is een digitale website die als  geschillenbeslechter concept-vonnissen produceert voor de rechtbank. Daarbij bracht GGN 'ambtelijke kosten' in rekening. Dit zijn kosten die een deurwaarder normaliter in rekening mag brengen voor een oproep om voor de kantonrechter te verschijnen.

Tuchtrechter
André Moerman, voorzitter van de signaleringscommissie van de LOSR, spande samen met een cliënt een zaak aan tegen één van de grootste deurwaarderskantoren, GGN. De tuchtrechter oordeelde dat een oproep voor het commerciële e-Court en een oproep voor de kantonrechter geen gelijkwaardig recht op 'ambtelijke kosten' geeft.

Vijf miljoen, 34.000 mensen
GGN heeft dan dus bij zo'n 34.000 mensen, ten onrechte honderddertig, honderdzestig of tweehonderd euro in rekening gebracht voor een oproep voor e-Court. De hoogte is afhankelijk van de hoogte van de hoofdsom van de te innen schuld. In totaal gaat het om pakweg 5 miljoen euro.

Berisping
Het Gerechtshof Amsterdam spreekt van een ernstig verwijtbaar handelen en legt de deurwaarder een berisping op. Bij deze strafmaat is het hof alleen uitgegaan van de individuele zaak die is voorgelegd. Over de omvang waarin de deurwaarder de fout is ingegaan, loopt nog een aparte klachtenprocedure ingesteld door de toezichthouder Bureau Financieel Toezicht.

www.geefmijn160euroterug.nl
De LOSR vindt dat GGN en/of de zorgverzekeraars alle ten onrechte in rekening gebrachte kosten uit zichzelf zouden moeten corrigeren en terugbetalen. Dit gaat, zoals het er nu naar uitziet, niet gebeuren.

Via de website www.geefmijn160euroterug.nl wil de LOSR daarom mensen oproepen om het er niet bij te laten zitten. Mensen kunnen zich aanmelden om het geld terug te vorderen. Een advocaat zal namens een of twee gedupeerden een proefproces starten in de hoop voor de hele groep de kosten terug te krijgen.

Op zaterdag 2 november 2019 besteedt consumentenprogramma  Kassa van BNN/VARA hier aandacht aanVoorzitter van de LOSR André Moerman, en Jasper van Dijk (SP), werken mee aan de uitzending. 
De Telegraaf schrijft: "Klanten CZ en Menzis gedupeerd."
Het AD legt het accent op de claim van vijf miljoen die zorgverzekeraars nu tegemoet kunnen zien. Het is aan GGN en de zorgverzekeraars uit uit te werken wie wat terugbetaalt. 
RADAR AVROTROS bericht er ook over.