Nieuwsbericht

Kabinet pakt problematische schulden aan

Chris Bos
23 mei 2018 | 2 minuten lezen

Gemeenten moeten meer mensen met schulden helpen, ook moet dat efficiënter gebeuren. Staatssecretaris van Sociale Zaken Van Ark gaat daarom met gemeenten in gesprek over een nieuwe schuldenaanpak. Want veel mensen vallen nu buiten de boot en kunnen niet terecht bij hun gemeente voor hulp.

Speciale schuldenrechter
Het kabinet onderzoekt of het minimumbedrag van € 40 euro incassokosten bij kleine vorderingen verlaagd kan worden voor mensen die in de schulden zitten. Ook start dit jaar nog een experiment met een schuldenrechter waarbij de schulden van een persoon bij een en dezelfde rechter worden afgehandeld. En voor de zomer volgt de consultatie van het wetsvoorstel waarin onder andere wordt geregeld dat mensen bij beslag op een bankrekening voldoende geld overhouden om van te leven.

Dat zijn slechts drie van de 40 acties waarmee het kabinet de komende periode mensen met schulden wil helpen. Naar schatting kampen bijna 1,4 miljoen Nederlandse huishoudens met problematische schulden of een risico daarop. Hiervan zijn slechts 200.000 mensen bekend bij gemeenten en schuldhulporganisaties.

Preventie krijgt prioriteit
De brede schuldenaanpak bestaat uit tientallen maatregelen en verschillende wetstrajecten. De prioriteit van het kabinet is het voorkomen van problematische schulden, onder andere door in te zetten op preventie en het op tijd signaleren als mensen forse schulden dreigen te krijgen. Zo attendeert de Belastingdienst mensen proactief op het moment dat hun situatie verandert en wanneer dit gevolgen kan hebben voor hun toeslag, bijvoorbeeld kort voor de AOW-leeftijd.

Als mensen toch schulden hebben, moeten zij beter worden ondersteund, bijvoorbeeld door het makkelijker te maken om aan te kloppen bij schuldhulpverlening. Tot slot wil Van Ark het bestaansminimum van schuldenaren beter beschermen door ervoor te zorgen dat schuldeisers schulden op een zorgvuldigere manier incasseren.

Meer nodig
Sociaal Werk Nederland is blij dat de grootte, de impact en de hardnekkigheid van de schuldproblemen door steeds meer instanties worden onderkend. Mede dankzij LOSR-rapporten als ‘Paritas Passé’ en ‘Belastingdienst, een bron van armoede’ en dankzij projecten als Moedige Mensen en Schouders Eronder is er eindelijk meer aandacht gekomen voor manieren om structurele armoede daadwerkelijk te verhelpen. ‘De maatregelen van Van Ark zijn een mooi begin, maar er moet echt nog veel meer gebeuren,’ aldus beleidsmedewerker Jacqueline Beekman in een eerste reactie. Een uitgebreider commentaar van Sociaal Werk Nederland volgt.

Lees ook de berichtgeving van de NOS en de Volkskrant.