Vraag & Antwoord

Vragen staat vrij. Let op: Met een JZO-abonnement kunt u juridische vragen stellen aan JZO.

Wanneer gaat de nieuwe wet rondom Werk en Zekerheid in?

Hallo,

Mijn tweede tijdelijke contract loopt per 1 januari 2018 af. Ik ben daarom erg benieuwd wanneer de nieuwe Wet Werk en Zekerheid, zoals gepresenteerd in het regeerakkoord, in werking treedt. Mijn werkgever wil dit afwachten zodat ik wellicht nog een verlenging kan krijgen. Wanneer komt hier meer duidelijkheid over?

 

Alvast bedankt voor uw reactie.

 

Vriendelijke groeten,

Chris Helsloot

Helsloot
26

Wat is de stand van zaken met het functieprofiel Sociaal Werk

In het CAO akkoord stond dat vanuit het actieprogramma Professionalisering WMD in 2017 een beroepscompetentieprofiel voor de Sociaal Werker zou worden vastgesteld door de sociale partners en in het functieboek zou worden opgenomen. Wat is nu de laatste status hiervan, aangezien wij hier toch zeer benieuwd naar zijn en hierop willen aansluiten?

Alex Sluijs
Personeelsfunctionaris 

Alex Sluijs
75

Informatie generatiepact beschikbaar?

Ook wij zijn benieuwd of er al meer voorlichtingsmateriaal beschikbaar is over dit onderwerp. Wij kijken uit naar nadere toelichting op de (juridische en fiscale) kaders waarbinnen medewerkers van deze regeling gebruik kunnen maken. Steeds vaker worden hier vragen over gesteld door onze medewerkers.

Met vriendelijke groet,
Willy Hillenaar

Willy Hillenaar
136

Is er al meer bekend over het generatiepact?

Ik heb al diverse aanmeldingen van medewerkers en zit eigenlijk te wachten op voorlichtingsmateriaal over dit onderwerp, zoals is aangekondigd. Is het al bekend wanneer wij over dit onderwerp meer informatie krijgen?

Oppers
176

wie heeft het meeste recht op de uren?

Een medewerker met een contract voor onbepaalde tijd wil 4 upw extra werken (uitbreiding dienstverband van 28 naar 32 upw). Een medewerker met een contract voor bepaalde tijd (32 upw) waarvan ik op het punt sta het contract te verlengen, wil niet minder werken. Wie heeft juridisch het meeste recht op die 4 uur? 

Jacqy Cleijne

j.cleijne@desocialemaatschap.nl 

06 - 1373 8936

Jacqy Cleijne
98

registratie sociaal werk/EVC procedure/profiel sociaal werker

Een medewerker van ons die zich wil registreren moet aantoonbaar maken dat zij HBO niveau heeft. Zij heeft hiervoor contact opgenomen met EVC Nederland. Dit leverde veel onduidelijkheden op omdat zij sterk het gevoel had dat er bij het EVC geen koppeling gelegd werd tussen het verplichte registratiesysteem ( en de voorwaarden en eisen waaronder) en het nog niet afgeronde profiel sociaal werker. Heeft iemand een contactpersoon bij EVC Nederland die deze koppeling wel kan leggen? Is al bekend wanneer het profiel sociaal werker klaar is? Zijn er al opleidiingen die hier op aansluiten? Ik hoor het graag!

groet,

Marjolijn Brouw

Marjolijn Brouw
135

Datalekken

Hallo,

voor het opstellen van een protocol Datalekken zoek ik een format of voorbeeld voor onze branche. Wie heeft zoiets al gemaakt.

Mvrgr

Jules Dutrieux

Jules Dutrieux
172

vitaliteitsuren in loopbaanbudget

Hallo,

Mogen vitaliteitsuren niet meer gebruikt worden voor 'gewoon' vakantie, maar alleen nog maar gebruikt worden voor duurzame inzetbaarheid? 

Met vriendelijke groet,

Nienke Nederveen

Nienke Nederveen
113

Oproep meedoen met onderzoek Nationale Denktank naar de flexibilisering op de arbeidsmarkt

De Nationale DenkTank zoekt sociaal werkers in flexbanen (tijdelijk, 0-uren, oproep/inval, uitzend) om drie minuten te kunnen interviewen. Ze doen onderzoek naar flexibilisering van de arbeidsmarkt en willen de positie van mensen in flexbanen verbeteren. Hiervoor spreken ze graag met mensen die in een flexbaan zitten. Het algemene beeld wat uit alle antwoorden, die anoniem verwerkt worden, naar voren komt zal gepubliceerd worden in een rapport. Zou jij de Denktank willen helpen in het inzichtelijk krijgen van de positie van sociaal werkers in een flexbaan? Stuur dan een mailtje naar s.oppenheim@nationale-denktank.nl met je telefoonnummer, zodat ze contact met je kunnen opnemen."
Dank alvast!

Janina van der Zande
140

Demotie beleid

Beste Collega's,

Wij hopen voor 1 januari 2018 een organisatie ontwikkeling af te ronden. Het uitgangspunt is dat er voor iedere werknemer een plaatst in de organisatie blijft. Het kan wel zijn dat werknemers twee functiegroepen lager worden ingedeeld van schaal 5-->3. Twee omdat er geen functie in 4 in ingedeeld in ons functiegebouw.

Kan iemand mij informatie verstrekken over een redelijke termijn waarop het salaris afgebouwd dient te worden? Of komt daarover íets' in de nieuwe CAO?

Dank alvast voor je reactie,

Jolanda de Jong

Jolanda de Jong
91
Functie(s): HR Adviseur
Organisatie: De Sociale Maatschap
Functie(s): Sociaal Raadsvrouw/administratief medewerker/medewerker P&O
Organisatie: Buro Sociaal Raadslieden
Functie(s): medewerker P&O
Organisatie: Welzijnsonderneming Divers
Functie(s): Senior HRM adviseur
Organisatie: Stichting Sport en Welzijn
Functie(s): Hoofd P&O
Organisatie: Alcander
Functie(s): HR Manager
Organisatie: Stichting Maatvast
Functie(s): Directeur
Organisatie: Stichting Welzijn Ermelo
Functie(s): Community manager
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Organisatie: Raster Groep
Functie(s): HRM functionaris
Organisatie: Kwartier Zorg & Welzijn
Ik wil delen
Home
Wie we zijn
Wat doen we
Actueel
Thema'sVraag & AntwoordPoll Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten