Vraag & Antwoord

Vragen staat vrij. Let op: Met een JZO-abonnement kunt u juridische vragen stellen aan JZO.

checklist grondslagen tbv de salarisadministratie

Beste collega s, Huidig zijn wij onze processen en uitvoeringsregelingen aan het actualiseren binnen onze personeels- en salarisadministratie. Ik ben op zoek naar een overzicht grondslagen ten...

Voorneveld
134

registratie van sociale raadslieden

Beste collega s,   Ik ontvang een vraag omtrent de registratie van de sociale raadslieden; in de huidige cao zie ik behalve dat de sociaal werker zich kan registeren verder niet iets over...

Voorneveld
150

Transitievergoeding bij slapend dienstverband tussen WIA en pensioen?

Mijn oorspronkelijk vraag en uw antwoord leest u onderaan. Ik heb nog een vervolgvraag ter verheldering: Geldt uw antwoord ook als het dienstverband slapend is gehouden gedurende de 5...

Floris de Bok
150

RI&E en BHV verplichting

Graag uw advies. Wij bieden begeleid (11 uurs begeleiding) en beschermd wonen (24/7), voor max 5 bewoners. Het is mij niet geheel duidelijk of er een RI&E en BHV verplichting is. De inspectie RO...

Johan van den Tweel
254

Wie heeft ervaring met het werken met met programmalijnen

Wij zijn bezig met het opzetten van programmalijnen binnen onze organisatie. Horizontale verbindingen door onze uitvoeringsorgansiaties heen (welzijn, sport en kinderopvang). Ik ben benieuwd naar...

Eerkens
230

medewerkerstevredenheidsonderzoek

Zijn er vanuit de branche afspraken gemaakt omtrent het uitvoeren van medewerkerstevredenheidsonderzoeken? Werken we als sociaal werk nederland samen met een partner die dit bij onze leden...

Voorneveld
531
Organisatie: Voorschoten Voor Elkaar
Functie: Directeur/bestuurder
Organisatie: MaDi Amsterdam Zuid Oost en Diemen
Functie: Hr-Adviseur
Organisatie: Stichting Coherente
Functie: directeur
Organisatie: Miezaan
Functie: maatschappelijk ondernemer
Organisatie: Partners in Welzijn
Functie: Bestuursondersteuner
Organisatie: Burgerkracht Limburg
Functie: manager
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten