Vraag & Antwoord

Vragen staat vrij. Let op: Met een JZO-abonnement kunt u juridische vragen stellen aan JZO.

Oproep meedoen met onderzoek Nationale Denktank naar de flexibilisering op de arbeidsmarkt

De Nationale DenkTank zoekt sociaal werkers in flexbanen (tijdelijk, 0-uren, oproep/inval, uitzend) om drie minuten te kunnen interviewen. Ze doen onderzoek naar flexibilisering van de arbeidsmarkt en willen de positie van mensen in flexbanen verbeteren. Hiervoor spreken ze graag met mensen die in een flexbaan zitten. Het algemene beeld wat uit alle antwoorden, die anoniem verwerkt worden, naar voren komt zal gepubliceerd worden in een rapport. Zou jij de Denktank willen helpen in het inzichtelijk krijgen van de positie van sociaal werkers in een flexbaan? Stuur dan een mailtje naar s.oppenheim@nationale-denktank.nl met je telefoonnummer, zodat ze contact met je kunnen opnemen."
Dank alvast!

Janina van der Zande
91

Demotie beleid

Beste Collega's,

Wij hopen voor 1 januari 2018 een organisatie ontwikkeling af te ronden. Het uitgangspunt is dat er voor iedere werknemer een plaatst in de organisatie blijft. Het kan wel zijn dat werknemers twee functiegroepen lager worden ingedeeld van schaal 5-->3. Twee omdat er geen functie in 4 in ingedeeld in ons functiegebouw.

Kan iemand mij informatie verstrekken over een redelijke termijn waarop het salaris afgebouwd dient te worden? Of komt daarover íets' in de nieuwe CAO?

Dank alvast voor je reactie,

Jolanda de Jong

Jolanda de Jong
43

tekst CAO

is de volledige tekst van de CAO Sociaal Werk die onlangs is vastgesteld al ergens te vinden/te downloaden?

Bannenberg
104

Wie heeft een voorbeeld van een Veiligheids- en Gezondheidsbeleid of -plan conform wet IKK?

Beste sectorcollega's,

Voor mijn advies aan het management zoek ik een voorbeeld van een praktisch veiligheids- en gezondheids(beleids)plan dat voldoet aan de wet IKK (gaat in per 1 jan. 2018). Mijn bedoeling: vaststellen of de huidige RI&E van onze peuterscholen wel, deels of geheel niet past bij de IKK-eisen.

Wie kan mij helpen? Ik zie uit naar jullie reacties.

Met vriendelijke groet,

Haidee Rietdijk-Naar
Senior Beleidsmedewerker Kwaliteit Peuter & Co (Rotterdam)

Rietdijk-Naar
56

VOG

Op welk profiel moet je medewerkers en vrijwilligers toetsen bij de VOG?

Jeuken
64

Opgebouwd saldo LBB bij einde dienstverband

Een medewerker gaat uit dienst en laat een opgebouwd saldo LBB achter. 
Hoe lang kan deze oud-medewerker aanspraak maken op dit opgebouwde saldo wanneer hij/zij in dienst treedt bij een organisatie die valt onder CAO Sociaal Werk?

Waar kan ik het antwoord op deze vraag terugvinden?

Mariska Manten
84

Heeft iemand ervaring met een werving en selectie bureau specifiek binnen de Welzijnsbranche?

Het blijkt steeds moeilijker om voldoende kandidaten voor functies binnen het Sociaal werk te krijgen en wij willen kijken of we dit kunnen uitbesteden. Zijn er bureaus die jullie kunnen aanbevelen?

Carla de Bont
78

Hoe om te gaan met de afwikkeling van het dienstverband bij overlijden van een medewerker?

In de CAO wordt voor uitleg over 'hoe te handelen bij het overlijden van een medewerker' verwezen naar artikel 2.5 en 2.6. Deze artikelen gven geen verdere uitleg. Betekent dit dat er bij Cao niets is afgesproken we werkgevers het BW volgen m.b.t. dit onderwerp?

Wim Brandes
142

Vraag over ouderschapsverlof in de nieuwe CAO

Begrijp ik het goed dat het nu niet meer uitmaakt hoeveel uur ouderschapsverlof je opneemt (dit kan dus 100% zijn), je krijgt altijd 40% uitbetaald?

Zo staat het in de verwoording:

Ouderschapsverlof Cao-partijen spreken af om de tekst van de bepalingen over het ouderschapsverlof te vereenvoudigen, omdat het huidige artikel veel vragen oproept. In dit kader wordt vanaf 1 augustus 2017 het vergoedingspercentage in alle gevallen op 40% van het salaris over de opgenomen uren ouderschapsverlof vastgesteld, binnen de kaders van de cao.

Erlinde Smit - van Ingen
233

Vaderverstoting strafbaar stellen?

Moeders die na een vechtscheiding het contact tussen de vader en hun kinderen saboteren worden nauwelijks gecorrigeerd door de rechter. Daar moet een einde aan komen. Dit meldt NRC op woensdag 26 juli 2017.  In Nederland en België zijn de media hier veel mee bezig. Zo laat de Gazet van Antwerpen een vader aan het woord die spreekt over “Je bent in de rouw terwijl je kind niet dood is.” Vanuit de community zijn we benieuwd hoe sociaal werk hierover denkt en wat jullie praktijkverhalen zijn. Is zo’n sabotage inderdaad niet de oplossing of kunnen mensen in sommige gevallen niet anders? 

Janina van der Zande
202
Organisatie: WELZIN
Functie(s): Adviseur Personeel en Organisatie
Organisatie: Stichting Siriz
Functie(s): HR Manager
Organisatie: Stichting Maatvast
Functie(s): HR Adviseur
Organisatie: Malkander
Functie(s): Community manager
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Functie(s): Hoofd HRM
Organisatie: Maatschappelijk Werk Walcheren
Organisatie: Stichting ContourdeTwern
Functie(s): senior beleidsmedewerker kwaliteit
Organisatie: Peuter & Co
Organisatie: SWKGroep
Ik wil delen
Home
Wie zijn we
Wat doen we
Actueel
Thema'sVraag & AntwoordPoll Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten