Themaoverzicht

Vrijwillige inzet

Werkvelden sociaal werk

In iedere burger schuilt een vrijwilliger. En dat is mooi, want een groot en actief vrijwilligersbestand is van onschatbare waarde voor een vitale samenleving. Voor veel Nederlanders zijn vrijwillige inzet en wederkerigheid al vanzelfsprekend.
Toch verwacht de participatiesamenleving dat burgers nog meer verantwoordelijkheid nemen, voor zichzelf én voor medeburgers die minder makkelijk ‘meedoen’. Ook het aantal mantelzorgers groeit.
Het sociaal werk speelt een belangrijke rol bij het organiseren en borgen van al die vrijwillige inzet. Sociaal werkers ondersteunen burgerinitiatieven, werken samen met actieve burgers en bouwen aan sociale netwerken rond mensen die het zelf (even) niet redden. Vrijwilligers- en mantelzorgsteunpunten informeren, adviseren en matchen vraag en aanbod. Sociaal Werk Nederland ondersteunt de branche daarbij.

Nieuwsbericht

Programmaleiders Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet van start

Op 11 mei 2020 geplaatst door

Monique de Bree en Jacquelien Willemse zijn gestart als programmaleiders voor het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021. Het jaar is een initiatief van het vrijwilligersveld, dat zich verenigt in de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). Samen met vrijwilligers, (vrijwilligers)organisaties, bedrijfsleven, onderwijs en fondsen gaat het programmateam meer mensen enthousiast maken om op vrijwillige basis bij te dragen aan de Nederlandse samenleving.

Programmaleiders Monique de Bree en Jacquelien Willemse zijn ervaren professionals. Monique is zeer bedreven in het aansturen van vrijwilligersorganisaties en het verbinden met het bedrijfsleven. Jacquelien heeft een brede achtergrond in organisatiepsychologie en methodiekontwikkeling en heeft ook bij diverse vrijwilligersorganisaties gewerkt. Voor het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet zal zij zich gaan richten op het versterken van alle bestaande en nieuwe vrijwilligersorganisaties en -initiatieven.
Die versterking is nodig om meer en ook andere gezichten succesvol bij alle vormen van vrijwillige inzet te betrekken zodra de landelijke campagne in 2021 van start gaat. Monique en Jacquelien: “Mensen maken Nederland en dat gaan we laten zien ook!”

Meer weten
Meer informatie over het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet of interesse om deel te nemen? Kijk dan op de website van het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet of neem contact op met het Programmateam Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet

Bron: NOV
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten