Nieuwsbericht

Subsidieoproep: samenwerking in de laatste levensfase

3 januari 2023 | 2 minuten lezen

Voor een goede kwaliteit van leven en sterven voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten, is het nodig dat zorg- en welzijnsinitiatieven in het sociaal domein goed op elkaar aansluiten. Om samenwerkingsverbanden hiervoor op te zetten of uit te breiden binnen bepaalde gemeenten of regio’s, kunnen onderzoeksorganisaties, zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten tot dinsdag 14 maart 2023 projectideeën indienen.

Mensen die in de laatste levensfase zitten, krijgen naast medische zorg ook ondersteuning in de vorm van zorg- en welzijnsinitiatieven. Denk aan formele ondersteuning zoals mantelzorg of thuiszorg, maar ook aan informele initiatieven zoals buddy’s die activiteiten ondernemen met patiënten of buren die helpen met verschillende klusjes. Om te zorgen dat deze mensen en hun naasten een goede kwaliteit van leven hebben, is het belangrijk dat deze initiatieven goed op elkaar aansluiten.

Wat kun je aanvragen?
Je kunt subsidie aanvragen voor het opzetten van een samenwerkingsverband of uitbreiden van een bestaand samenwerkingsverband tussen formele en informele zorg- en welzijnsinitiatieven in een bepaalde gemeente of regio. Het maximale bedrag is 350.000 euro met een looptijd van maximaal 36 maanden.

Hoe werkt het?
Onderzoeksorganisaties, zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten kunnen een projectidee indienen. Daarbij is het verplicht om samen te werken binnen een bepaalde gemeente of regio, en treedt één van die partijen op als hoofdaanvrager. Uit alle ingediende projectideeën komt uiteindelijk een selectie van projecten die een uitgewerkte subsidieaanvraag in kunnen dienen. Wil je weten hoe de subsidieprocedure precies werkt en aan welke voorwaarden je moet voldoen, lees dan de subsidieoproep op de ZonMw-website.

ZonMw en palliatieve zorg in het sociaal domein
ZonMw zet deze subsidieoproep uit vanuit het programma Palliantie, gericht op een goede kwaliteit van leven voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten. Zodat zij palliatieve zorg en ondersteuning ontvangen die aansluit op hun wensen en behoeften, op fysiek, psychisch, sociaal en spiritueel gebied. Om te zorgen dat mensen in de laatste levensfase hun leven tot aan het einde zinvol, in verbinding met anderen en waar mogelijk en wenselijk zelfstandig kunnen leven, is sterke samenwerking nodig tussen zorg- en welzijnsinitiatieven in het sociaal domein. Daarom worden organisaties aangespoord om subsidie aan te vragen.

Klik hier voor de subsidieoproep. Een overzicht van actuele subsidies en interessante kennis en tools vanuit onderzoek voor het sociaal domein vind je verzameld op deze pagina op de website van ZonMw. 

Interessante lees- en kijktips over palliatieve zorg en geestelijke verzorging vind je in dit nieuwsbericht (onderaan de pagina).


Beeld: Dominik Lange via Unsplash