Publicatie

Concullega’s in het sociaal domein.

Chris Bos
1 oktober 2018 | 1 minuut lezen

Sanne Wouters deed als stagiaire bij Sociaal Werk Nederland een onderzoek naar de samenwerking en concurrentieverhouding tussen sociale ondernemingen en sociaalwerkorganisaties. Het verslag ervan is haar masterscriptie Humanistiek (Universiteit Utrecht).
Samenvattend kan gezegd worden dat concurrentie als onwenselijk wordt ervaren, omdat het zou moeten gaan om de hulpvrager en niet om het eigen belang. Toch ervaart een deel van de sociale ondernemingen en sociaalwerkorganisaties wel degelijk concurrentie, al wordt dit meestal niet direct uitgesproken. De wil om samen te werken lijkt de aanwezigheid van concurrentie te overschaduwen. De verhouding tussen sociale ondernemingen en sociaalwerkorganisaties kan het best getypeerd worden als een spanningsvolle relatie tussen samenwerking en concurrentie, die tegelijkertijd aanwezig zijn; het merendeel van de sociale ondernemingen en sociaalwerkorganisaties zijn concullega’s. Er is in de meeste gevallen geen sprake van of samenwerking, of concurrentie, maar van coopetition.

1 document toegevoegd