Goed voorbeeld

Mienskipssoarch advies op platteland

De gemeente Boarnsterhim is een plattelandsgemeente, zonder brede welzijnsorganisatie. Bovendien is het een Artikel 12-gemeente, waar geen geld beschikbaar is voor het reguliere welzijnswerk, zoals jongeren- of ouderenwerk.

Voor de uitvoering van een deel van de Wmo is Mienskipssoarch ingeschakeld.

De medewerkers van deze organisatie fungeren als adviseur zorg, wonen en welzijn voor burgers met een vraag. Zij inventariseren de vraag van de bewoner en denken mee over een oplossing. Een pragmatische aanpak staat daarbij voorop.

Meer informatie in de bijlage.

Details

Geplaatst op: 15 maart 2013 - 09:44
Geplaatst door:
Profielfoto van Monique Kaasjager
Monique Kaasjager