Themaoverzicht

Sociale Basis & Preventie

Hoofdthema's

Sociaal werk in de wijken en buurten wordt steeds belangrijker. Door de decentralisaties in het sociaal domein (AWBZ, jeugd en participatie) zijn verantwoordelijkheden en financiën van het Rijk naar de gemeenten gegaan. Dat betekent: grote veranderingen! Transformatie!

80% van de demente ouderen woont nu nog zelfstandig thuis. Ggz-cliënten komen in de wijken wonen. Maar ook licht verstandelijk gehandicapten. In de buurt moeten zij dus goede, laagdrempelige ondersteuning kunnen vinden om hun welzijn op peil te houden.

Voor een Sterke Sociale Basis is samenwerking cruciaal: tussen sociaal werkers, andere sociale en medische professionals, vrijwilligers, gemeente en bewoners. Want ondertusen gaan ook de gewone problemen door: armoede en schulden, huiselijk geweld, opvoedingsproblemen, echtsheidingen, vereenzaming. Veel statushouders moeten integreren.

Sociaal werkers werken nu meer samen met bewoners, in wijkteams, met vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. De sociale basis maken we samen. Professionals, gemeente, bewoners.

Het stelsel is al in 2007 veranderd (transitie) met de introductie van de Wmo. De inhoudelijke veranderingen in werkprocessen zijn nog in volle gang (De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl). Het is belangrijk om na de transitie onverminderd door te gaan met die transformatie.

Publicatie

Online magazine Buurtteam: DAGELIJKS LEVEN

In ’s-Hertogenbosch bieden negen Buurtteams basisondersteuning in de wijk. De teams zijn actief sinds 2017 en de start was spannend. Werkers van MEE, Juvans maatschappelijk werk en Welzijn Divers kregen de opdracht om samen invulling te geven aan basisondersteuning in buurten en wijken. De teams hadden de taak om met buurtbewoners te bouwen aan een leefomgeving waar mensen fijn wonen en waar zij aandacht hebben voor elkaar. Ook hadden de teams de taak om bereikbaar en beschikbaar te zijn voor vragen, en vervolgens te doen wat er nodig was; soms voor individuele bewoners, soms voor de hele buurt en vaak voor allebei. Die vragen konden gaan over alles wat het leven mooi en ook moeilijk maakt. Denk onder meer

Samenvattend: de lat lag best hoog aan relaties, financiën, gezondheid, meedoen in de maatschappij, mantelzorgen, samenleven met veel verschillende mensen in de buurt, je huishouden op de rit houden en/of je kinderen veilig grootbrengen. Daarbij was het zaak om ook de scope te houden op het netwerk van professionele partners in de wijken. Van wijkpleinen, scholen, politie, GGD en woningcorporatie, naar Sociaal Wijkteam, Weener XL, GGZ en alle andere gespecialiseerde partners. En al werkende werden de teams uitgedaagd om hun expertise en ervaring in te brengen, maar niet per se de ongeschreven regels en wetten van de drie moederorganisaties. Het mocht anders en het mocht breed.

Details

Geplaatst op: 4 december 2018
Geplaatst door:
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten