Themaoverzicht

Sociale Basis & Preventie

Hoofdthema's

Sociaal werk in de wijken en buurten wordt steeds belangrijker. Door de decentralisaties in het sociaal domein (AWBZ, jeugd en participatie) zijn verantwoordelijkheden en financiën van het Rijk naar de gemeenten gegaan. Dat betekent: grote veranderingen! Transformatie!

80% van de demente ouderen woont nu nog zelfstandig thuis. Ggz-cliënten komen in de wijken wonen. Maar ook licht verstandelijk gehandicapten. In de buurt moeten zij dus goede, laagdrempelige ondersteuning kunnen vinden om hun welzijn op peil te houden.

Voor een Sterke Sociale Basis is samenwerking cruciaal: tussen sociaal werkers, andere sociale en medische professionals, vrijwilligers, gemeente en bewoners. Want ondertusen gaan ook de gewone problemen door: armoede en schulden, huiselijk geweld, opvoedingsproblemen, echtsheidingen, vereenzaming. Veel statushouders moeten integreren.

Sociaal werkers werken nu meer samen met bewoners, in wijkteams, met vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. De sociale basis maken we samen. Professionals, gemeente, bewoners.

Het stelsel is al in 2007 veranderd (transitie) met de introductie van de Wmo. De inhoudelijke veranderingen in werkprocessen zijn nog in volle gang (De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl). Het is belangrijk om na de transitie onverminderd door te gaan met die transformatie.

Activiteit

Stop Medicalisering van de Jeugd

29 november
Locatie: Het Dok
Tijd: 09:00 tot 13:00
Type: Congres

Steeds meer kinderen in het regulier onderwijs krijgen psychische hulp of medicatie vanwege AD(H)D, angst of depressie. In sommige gemeenten krijgt maar liefst 1 op de 8 kinderen te maken met een vorm van jeugdhulp en meer dan 4.000 kinderen zitten noodgedwongen thuis. Volgens Bert Wienen hebben de medische classificaties voor een leraar de functie om ‘mentaal te ontsnappen’ aan het overbelaste onderwijssysteem. Hoe is het tot deze medicalisering gekomen? En hoe kunnen we het tij keren?

Hoe kom je tot meer ontspannen onderwijs- en zorgpraktijk? Dat is de centrale vraag van de derde werkconferentie ‘Toekomst van de Jeugdzorg’.

Na een inleiding van dr. Bert Wienen, Associate lector Lectoraat Jeugd, domein Gezondheid & Welzijn Hogeschool Windesheim, die onlangs promoveerde op een studie naar medicalisering in het onderwijs gaan we samen met jongeren, burgers, raadsleden, bestuurders, ambtenaren en zorgaanbieders een start maken om het anders aan te pakken. Ga je met ons deze uitdaging aan? Kom dan naar deze werkconferentie van 29 november in Groningen.

Programma in het kort

Om 09.30 uur begint de conferentie met een inleiding van Bert Wienen over het terugdringen van medicalisering in het onderwijs. Daarna wordt in twee workshopronden gewerkt om meer ontspannen onderwijs- en zorgpraktijk handen en voeten te geven. De werkconferentie wordt met een netwerklunch afgesloten.

Geplaatst door:
sisca sytema
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten