Themaoverzicht

Sociale Basis & Preventie

Hoofdthema's

Sociaal werk in de wijken en buurten wordt steeds belangrijker. Door de decentralisaties in het sociaal domein (AWBZ, jeugd en participatie) zijn verantwoordelijkheden en financiën van het Rijk naar de gemeenten gegaan. Dat betekent: grote veranderingen! Transformatie!

80% van de demente ouderen woont nu nog zelfstandig thuis. Ggz-cliënten komen in de wijken wonen. Maar ook licht verstandelijk gehandicapten. In de buurt moeten zij dus goede, laagdrempelige ondersteuning kunnen vinden om hun welzijn op peil te houden.

Voor een Sterke Sociale Basis is samenwerking cruciaal: tussen sociaal werkers, andere sociale en medische professionals, vrijwilligers, gemeente en bewoners. Want ondertusen gaan ook de gewone problemen door: armoede en schulden, huiselijk geweld, opvoedingsproblemen, echtsheidingen, vereenzaming. Veel statushouders moeten integreren.

Sociaal werkers werken nu meer samen met bewoners, in wijkteams, met vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. De sociale basis maken we samen. Professionals, gemeente, bewoners.

Het stelsel is al in 2007 veranderd (transitie) met de introductie van de Wmo. De inhoudelijke veranderingen in werkprocessen zijn nog in volle gang (De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl). Het is belangrijk om na de transitie onverminderd door te gaan met die transformatie.

Blog

Branche voor Sociaal Functioneren

Gisteren viel ik met mijn neus in de boter: nog geen dag voorzitter, of ik stond al vakbondsleden toe te spreken die ons zojuist een petitie hadden overhandigd. Hart voor Welzijn, is de leuze van de FNV. Wij zijn het dus gloeiend eens over het belang van welzijn voor de samenleving en de belangrijke rol van de sociaal werkers. Welzijnswerk is mensenwerk dat staat of valt met goede professionals die zelfbewust hun vak uitoefenen en de ruimte krijgen dat te doen. Hoe gaan we voor elkaar krijgen dat samenleving en politiek de betekenis van het welzijnswerk ten volle onderkennen en de ruimte geven om dat werk goed te doen?

Die vraag kwam ook aan de orde op de ledenvergadering, 20 juni jl. van de MOgroep. Mijn devies is: organisaties, laat zien wat je waard bent, vernieuw jezelf, wees offensief en neem het initiatief. We hebben daar een goede start mee gemaakt, onder leiding van mijn voorgangster, Jet Bussemaker. Welzijn Nieuwe Stijl is nu de drijvende kracht achter de ontwikkelingen in de welzijnssector. Maar we hebben geen tijd te verliezen. De decentralisaties en bezuinigingen komen er aan, dus zorg dat je meedoet en speler bent. Wie sterk wil zijn, moet slim zijn, de krachten bundelen en het initiatief nemen.

Tijdens die bewuste ledenvergadering gaf Hans van Ewijk de aanwezigen interessante uitdagingen mee. Mij trof zijn pleidooi voor afbakening van de taak en rol van de welzijnssector. De welzijnssector is er om mensen sociaal zelfredzaam te maken. Niet om therapeutisch aan de slag te gaan, niet om mensen in achterstandssituaties te emanciperen. Het woord welzijn belooft teveel, zei hij: we kunnen niet iedereen gelukkig maken. Het gaat er om mensen weer sociaal te laten functioneren, een sociaal perspectief te bieden. Volgens van Ewijk heeft het welzijnswerk de taak die tussenkracht tussen burgerkracht en systeemkracht te organiseren. Waar mensen het niet op eigen kracht redden, maar dure systeemingrepen, zoals gezinscoaches, jeugdzorg, psychische zorg, niet het goede antwoord zijn. Het gaat daarbij om versterken van eigen kracht van mensen, in de eigen omgeving, met het eigen sociaal netwerk.

De welzijnssector heeft juist nu een grote kans om zijn positie te versterken: eis die rol in het domein van het sociaal functioneren van mensen op, en laat zien dat veel mensen daarmee goed geholpen worden, zonder in duurdere zorg terecht te komen. Afbakening én zelfbewust je rol opeisen, dus. De kans pakken die decentralisaties van AWBZ, jeugdzorg en werkvoorziening bieden. Het welzijnswerk kan het sociale functioneren van jongeren en volwassenen zo versterken dat duurdere GGZ zorg niet nodig, of een justitieel traject voorkomen wordt.

Om dat te realiseren hebben we een scherpe visie nodig èn goede professionals die de ruimte krijgen èn zelfbewuste ondernemers die het initiatief nemen. Lokaal, om de politici, burgemeesters en wethouders te overtuigen van hun betekenis, en landelijk, om samen met volle kracht de vernieuwing door te zetten en te laten zien. Dat is Hart voor Welzijn in optima forma.

Marijke Vos
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten