Nieuwsbericht

Sociaal werk in het coronatijdperk: digitaal, telefonisch of op anderhalve meter afstand

18 maart 2020 | 6 minuten lezen

Sociaalwerkorganisaties vinden nieuwe wegen om bewoners ook in het coronatijdperk bij te staan. Nu groepsbijeenkomsten zijn afgelast verschuift het accent naar individuele hulpverlening en ondersteuning. In heel Nederland ontstaan nieuwe initiatieven die rekening houden met de anderhalve-meter-ring van virusverdediging: dus digitaal, telefonisch of op gepaste afstand. Bijvoorbeeld in Rotterdam, Den Haag, Tilburg, 's-Hertogenbosch, Schijndel en Putten.
 

Rotterdam: in drie dagen veel uit de grond gestampt

“Uit onderzoeken blijkt dat veel oudere Rotterdammers in ‘gewone’ tijden eenzaam zijn of in een isolement zitten,” schrijft het AD. “Op de vraag of zij iemand hebben die hen kan helpen als ze hulp nodig hebben, of hen emotionele steun kan geven, antwoordt zo'n één op de twintig 75+’ers met ‘nee’. Zij hebben niemand. Voor alle ouderen, maar zeker voor deze groep, is er de Sociale Hulpdienst Corona.”
De samenwerkende Rotterdamse welzijnsinstellingen zijn verenigd in WIN010 en nauw betrokken bij de Sociale Hulpdienst Corona. Oscar Papa (directeur-bestuurder van de BAgroep): ‘De afgelopen drie dagen hebben we als WIN010 samen met de gemeente en met Wmo-vervoerder Trevvel dit uit de grond gestampt: 

  • een centraal nummer van de gemeente
  • belteams van alle welzijnsorganisaties in de wijken die voor opvolging zorgen
  • belteams die proactief ouderen en mantelzorgers bellen voor een praatje en kijken of er iets nodig is
  • direct contact met Trevvel voor vervoer, zo gaan we voedselbankpakketten bezorgen bij mensen die ze niet kunnen ophalen
  • we geven signalen terug naar gemeente, bijvoorbeeld stop huisuitzettingen!

Nu blijkt de waarde van WIN010: er is maximale samenwerking, directe korte lijntjes via WhatsApp en TelCalls en gewoon de wil om het regelen: niet lullen maar poetsen.’

Wethouder Sven de Langen is dan ook meer dan tevreden. ‘Fantastisch dat de welzijnsorganisaties en Trevvel zo snel hun normale werkzaamheden hebben kunnen ombouwen. Niemand mag in deze tijd tussen wal en schip vallen.’
Oscar Pappa is blij met die waardering. ‘Het is een boost voor de positie van het sociaal werk.’

 

Den Haag: centraal telefoonnummer voor ondersteuningsvragen
In Den Haag richt ook Xtra de dienstverlening de komende weken anders in. Om besmetting te voorkomen gebeurt dat voorlopig zoveel mogelijk telefonisch, digitaal en op afspraak. Omdat veel inwoners toch liever gebruikmaken van de telefoon dan van digitale middelen, komt er voor Den Haag een centraal telefoonnummer. Daar kunnen inwoners terecht met vragen en met verzoeken om ondersteuning. Dit nummer wordt in de loop van de week bekend gemaakt. 

Tijdens deze crisis hebben kwetsbare burgers ook op andersoortige vlakken ondersteuning nodig dan voorheen, merken ze bij Xtra. Zo zijn sommige voedselbanken leeg en kunnen veel mensen niet meer terecht bij de sociale eetvoorzieningen. Daarom gaat Xtra er in Den Haag voor zorgen dat er maaltijden bezorgd worden in de wijken en werken ze aan het opzetten van een voedselbrigade.
Ook eenzaamheid ligt op de loer in tijden van quarantaine dus een ander initiatief van Xtra is het opzetten van telefooncirkels. Ook op kleinere schaal wordt ingesprongen waar nood is aan hulp en ondersteuning, bijvoorbeeld door hulp aan te bieden in een hospice met overbelaste verzorgers.

 

Tilburg: cement, solidariteit en tablets voor ouderen
“Sociaal werk: cement en solidariteit”. Dat is de kop boven de nieuwste blog van Gon Mevis, bestuurder van ContourdeTwern en bestuurslid van Sociaal Werk Nederland. En hij schrijft:

“Sociaalwerkorganisaties wisten het natuurlijk al langer; dat ons werk heel bijzonder is. En dat er veel vitaliteit en veerkracht bij de tienduizenden vrijwilligers en medewerkers te vinden is. Toch zien we nu, midden in de ongekende wereldwijde coronacrisis, hoe uniek ons werk is.

Er is leiderschap nodig, zo lezen we. Snap ik. Want duidelijkheid is van groot belang. Wat wij echter toevoegen is daadkracht. Want wat is leiderschap zonder daadkracht? De medewerkers van sociaal werk-organisaties zijn gewoon bereid de handen uit de mouwen te steken. Niet genoegen nemen met de oproep 'blijf thuis werken', maar de vraag voorop stellen: wat kunnen wij doen?”

Een van Gons medewerkers geeft het antwoord op die vraag in een interview met Zorg+Welzijn. Sociaal werker Sjef van der Klein: ‘Sociale contacten zullen de komende tijd een uitdaging worden. We moeten andere manieren vinden om zinvol met elkaar om te gaan, zonder fysiek bij elkaar te zitten. Mijn oproep is: bel elkaar op! Videobel, om nog meer het gevoel te hebben dat je bij elkaar bent.’

Ook ziet hij mogelijkheden voor online ondersteuning. ‘Ik ben kortgeleden met een pilot gestart met ouderentablets van Compaan: een tablet met een zeer simpele digitale omgeving (interface) waarop ouderen spelletjes kunnen doen, kunnen videobellen met hun familie, en (zorg- en hulp-)vragen kunnen stellen. We waren begonnen met enkele tablets en het lijkt er nu op dat we dit in rap tempo kunnen opschalen.’

Update 19 maart
CONTOURDETWERN EN R-NEWT ONTWIKKELEN IN SNEL TEMPO NIEUWE DIENSTEN
Dat is de kop boven een persbericht waarin ContourdeTwern en R-Newt laten zien hoe je als sociaalwerkorganisatie snel kunt kantelen naar virusvrije  dienstverlening.

"De sluiting van de buurthuizen, wijkcentra en andere vaste ontmoetingsplekken vanwege het coronavirus, brengt nieuwe energie en creativiteit op gang bij ContourdeTwern en R-Newt. Het sociaal werk en het jongerenwerk hebben de afgelopen dagen al veel nieuwe diensten ontwikkeld en blijven dat de komende tijd ook doen. Daarbij ligt de nadruk op presentie op afstand, op het voorkomen van dreigend isolement van ouderen en kwetsbare personen, op het bieden van afleiding en perspectief voor jeugd en jongeren, en op het aanbrengen van structuur in het vrijwilligersaanbod dat van alle kanten loskomt."

  • Lees het hele persbericht in de bijlage hieronder...

 

's-Hertogenbosch: 'We willen bijdragen aan oplossingen'
‘Je kunt bij ons terecht met vragen over alles in je dagelijks leven,’ lezen we op de homepage van Farent in ‘s-Hertogenbosch. ‘Zoals relaties, financiën, meedoen in de samenleving, je kinderen veilig opvoeden, mantelzorgen of huiselijk geweld. Maar ook voor ondersteuning bij je buurtactiviteit of als je vrijwilligerswerk zoekt.’ De coronacrisis heeft grote gevolgen voor het dagelijks leven van inwoners. Alle groepsactiviteiten van Farent zijn opgeschort. ‘Medewerkers werken thuis en zoeken contact met bijna alle cliënten om te horen hoe het met hen gaat,’ vertelt Erik de Rooij, directeur van Farent in ’s-Hertogenbosch. ‘Enerzijds gaat het om het bieden van een luisterend oor. Anderzijds om praktische ondersteuning. Bijvoorbeeld boodschappen doen. Daarvoor hebben wij Vrijwillige Thuishulp.’ De GGD vroeg Farent om contact te zoeken met mensen bij wie het coronavirus is gediagnostiseerd.

 

Schijndel: 'De kapitein blijft op het schip!
De provincie Noord-Brabant is opeens het Noord-Italië van Nederland. Toen uit onderzoek in zes Brabantse ziekenhuizen bleek dat 4 procent van de medewerkers met milde klachten het coronavirus heeft – in sommige steden zelfs 9 procent – was het ook hier tijd voor ingrijpender voorzorgsmaatregelen. Allerlei evenementen en bijeenkomsten zijn inmiddels afgelast. Organisaties voor sociaal werk gaan ‘op slot’. Welzijn De Meierij in Schijndel is niet  helemaal op slot en roeit met de riemen die het heeft. ‘De situatie is zorgwekkend,’ zegt directeur Trix Cloosterman, tevens bestuurslid van Verdiwel. ‘Door de richtlijnen van het RIVM, de provincie en de gemeente Meierijstad komt alles steeds meer stil te liggen.’

 

Putten: Welzijn Putten trekt de burenhulpkaart
Hoe kunnen buren toch iets voor elkaar betekenen in tijden van “social distancing”? Hoe breng je op straatniveau de vraag náár en het aanbod ván ondersteuning  bij elkaar?

‘Nu alles plat ligt zijn we als Welzijn Putten op zoek naar manieren om toch verbindingen te kunnen blijven maken tussen (kwetsbare) inwoners.’ Aldus Gijsbert-Willem Evers, projectleider Activering & Participatie bij Welzijn Putten (www.welzijnputten.nl). ‘En dat willen we zo dicht mogelijk bij huis zoeken. Hoe kunnen buren iets voor elkaar betekenen? Hoe brengen we vraag en aanbod bij elkaar?’

Tegelijkertijd startte de plaatselijk krant een Facebookpagina met als onderwerp “wie wil er iets betekenen voor een plaatsgenoot?” Gijsbert-Willem Evers: ‘Daar kwamen tientallen reacties op, maar de hulpvragen bleven schaars. En het leek me ook niet handig dat mensen met hulpvragen met hun naam en vraag op die site zouden komen te staan. Dus we hebben met de krant afgesproken om daarin te bemiddelen.’
Een plaatselijke ict-ondernemer bleek bereid speciaal daarvoor gratis een website te bouwen. ‘Zodra Puttenhelpt in de lucht is kunnen we echt mensen gaan matchen.’