Sociaal raadsliedenwerk

Actief meedenken? Zie in de balk hieronder 'Groepen' de werkgroep LOSR.
De samenleving wordt nog steeds complexer. Tegelijkertijd verwacht de overheid van de burger meer zelfredzaamheid en meer kennis van allerlei regelingen en voorzieningen. Ondertussen groeit de groep van kwetsbare mensen die van die regelingen en voorzieningen afhankelijk zijn. Zij zijn vaak aangewezen op een minimaal inkomen en zijn daarvoor bovendien afhankelijk van verschillende bronnen, met ieder hun eigen regels en voorwaarden. Sociaal raadslieden helpen deze burgers op een laagdrempelige manier met informatie, ondersteuning en gerichte adviezen. Hun werk is een onderdeel van het brede sociale werk, maar vraagt ook om specialistische sociaaljuridische kennis en vaardigheden.

   
  -> Zoek sociaal raadslieden bij u in de buurt
Meer informatie Minder informatie

Laatste nieuws

Nieuws |

Per 1 augustus nieuwe subsidieronde van Tel mee met Taal

Vanaf 1 augustus start een extra aanvraagperiode van de subsidieregeling Tel mee met Taal.

Nieuws |

Actieplan om positie mensen met licht verstandelijke beperking bij aanpak schulden en werk te verbeteren

Sociaal Werk Nederland en andere organisaties gaan de dienstverlening aan mensen met een LVB verbeteren.

Nieuws |

Sociale advocaten besluiten tot boycot

De Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN) heeft besloten gesprekken met het ministerie van Justitie en Veiligheid over de...

Nieuws |

Persoonlijk uitnodiging voor de Summerschool – Empower jezelf deze zomer!

Gratis het echte netwerken leren? Anderen kunnen overtuigen of kunnen pitchen als Obama? Leer dat deze zomer nog!

Nieuws |

Vakbeurs Moedige Dialoog blijkt schot in de roos

Vakbeurs voor financiële redzaamheid van Moedige Dialoog bleek te voorzien in een behoefte. Tools zijn er volop, maar hoe...

Nieuws |

Zorgverzekeringslijn onderzoekt aanpak van zorgverzekeringsschulden. Deadline 12 juni

Doe mee aan dit onderzoek en ontvang als dank de rapportage. Hoe pak je als gemeente zorgverzekeringsschulden aan?

Nieuws |

Masterclass complexe beslagcombinaties door André Moerman in Utrecht

Gratis masterclass, verzorgd door mr. André Moerman. André is eigenaar van www.schuldinfo.nl,

Nieuws |

Proefprocedure: LOSR pakt onrechtmatige deurwaarderskosten e-Court aan

LOSR dient met cliënt klacht in en start terugvorderingsprocedure ten onrechte betaald geld e-Court.

Nieuws |

Aankondiging belronde tevredenheidsonderzoek Belastingdienst

De Belastingdienst benadert uw organisatie om dienstverlening aan burgers te verbeteren

Nieuws |

Kabinet stopt 'directe financiering' en verbetert kinderopvangtoeslag via Belastingdienst

Staatssecretaris Van Ark van het ministerie SZW heeft besloten te stoppen met de voorbereiding voor de nieuwe financiering van kinderopvang...