Nieuwsbericht

Sociaal raadslieden dragen weer bij aan verbetering schuldhulp en invordering

4 november 2021 | 1 minuut lezen

Een effectievere, duurzame aanpak van schulden en wanbetaling: dat is hard nodig om de ellende die het hebben van schulden nu oplevert, te verminderen. Dat stelden diverse partijen in het voorjaar van 2021, waaronder Sociaal Werk Nederland, de LOSR (Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden), NVVK, KBvG ea. Tweedekamerlid Marijke van Beukering-Huijbregts (D66) diende op basis van voorwerk van de genoemde partijen een motie in waarmee ze het kabinet verzocht om naar het huidige stelsel van maatschappelijk verantwoorde incasso en deurwaardersactiviteiten te kijken.  

Om dat vorm te geven haakten naast de KBvG ook de NVVK, LOSR & Sociaal Werk Nederland, ook het Nibud, het lectoraat Armoede en Schulden (HU), Deurwaardersbelangen.nu en de NVI en de Rechtspraak aan. Dit kreeg een vervolg in de vorm van bijeenkomsten met themasessies met onderwerpen als ‘Kleine schulden klein houden’, ‘Sociaal tarief en verdienmodel’, ‘Innovatie, digitalisering en privacy’ en ‘Kwetsbare groepen en betalingscultuur’.
Het resultaat was onder meer een gezamenlijk document met 10 oplossingen voor probleemschulden, dat nu is gepubliceerd als Kamerstuk. 

André Moerman, voorzitter Signaleringscommissie LOSR: "Sociaal raadslieden zien in de praktijk elke dag hoe kleine schulden hoog kunnen oplopen en tot een uitzichtloze situatie kunnen leiden. Dat was voor de LOSR ook de aanleiding om het rapport 'Invordering uit balans' op te stellen, met aanbevelingen om het oplopen van schulden zoveel mogelijk te voorkomen. Het rapport is ingebracht in de themasessies en heeft uiteindelijk mede geresulteerd in een gezamenlijk document met 10 oplossingen voor probleemschulden. Zo hebben we een mooi resultaat bereikt: een stevig advies aan de wetgever."

Demissionair minister van Rechtsbescherming Sander Dekker heeft nu de Kamerbrief gepubliceerd die ingaat op de motie van Marijke van Beukering-Huijbregts.

TK Uitwerking motie Van Beukering opbrengst thematafelsessies inzake schulden, incasso's en deurwaarderij | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl 
TK Bijlage Verslagpaper 10 oplossingen | Rapport | Rijksoverheid.nl