Themaoverzicht

Sociaal raadsliedenwerk srw

Werkvelden sociaal werk

De samenleving wordt nog steeds complexer. Tegelijkertijd verwacht de overheid van de burger meer zelfredzaamheid en meer kennis van allerlei regelingen en voorzieningen. Ondertussen groeit de groep van kwetsbare mensen die van die regelingen en voorzieningen afhankelijk zijn. Zij zijn vaak aangewezen op een minimaal inkomen en zijn daarvoor bovendien afhankelijk van verschillende bronnen, met ieder hun eigen regels en voorwaarden. Sociaal raadslieden helpen deze burgers op een laagdrempelige manier met informatie, ondersteuning en gerichte adviezen. Hun werk is een onderdeel van het brede sociale werk, maar vraagt ook om specialistische sociaaljuridische kennis en vaardigheden.

Eric van der Burg
voorzitter LOSR

 

 

Nieuwsbericht

Vooraankondiging nulmeting Pilot Samenwerken in de eerstelijns sociaal-juridische dienstverlening

Op 4 september 2019 geplaatst door

De Nederlandse orde van advocaten (NOvA), Sociaal Werk Nederland (SWN), het Juridisch Loket (hJL), de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) en de Vereniging Sociale Advocatuur (VSAN) hebben het initiatief genomen de pilot ‘Samenwerken in de eerstelijn’ te gaan uitvoeren. We streven naar een laagdrempelige toegang voor burgers tot effectieve rechtshulp en duurzame oplossingen binnen het stelsel van gesubsidieerde/gefinancierde rechtsbijstand.

Vanuit deze gezamenlijke drijfveer willen wij onze krachten bundelen en onderzoeken hoe samenwerking en communicatie tussen eerste- en tweedelijns kunnen worden verbeterd, met name voorafgaand, tijdens en na een doorverwijzing. Door elkaar beter te informeren kunnen eerste- en tweedelijns sociaaljuridische rechtsbijstandverleners van elkaar leren en de processen optimaliseren. Daarnaast willen wij weten welke innovatie(s) leiden tot meer efficiënte samenwerking in de keten en tot optimalisatie in het proces. Om dit te weten te komen, stuurt Sociaal Werk Nederland binnenkort via onderzoeksbureau DESAN een enquête uit naar met name sociaal raadslieden om meer te weten te komen over die samenwerking. Het is uitermate belangrijk dat sociaal raadslieden de enquête invullen zodat de functie en positie van sociaal raadslieden hierdoor duidelijk wordt gemaakt. Mocht u hier nog vragen hebben of straks de enquête niet ontvangen, neem dan contact op met Ernst Radius, 06-22073506 of radius@sociaalwerk.nl

 

 

 

Bron: Sociaal Werk Nederland
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten