Nieuwsbericht

Integrale ouderenzorg Drenthe op congres over samenwerking Eerstelijnszorg en Wijkteams

Chris Bos
27 augustus 2018 | 2 minuten lezen

Het tweede nationale congres over samenwerking tussen de eerste lijn en de sociale wijk- en jeugdteams vindt plaats op 4 oktober 2018 in Utrecht. Coördinator Integrale Ouderenzorg Jaap te Velde (Huisartsenzorg Drenthe) verzorgt een sessie over het zorgprogramma ‘Integrale Ouderenzorg Drenthe’, samen met Marja van den Berg (accountmanager Welzijnswerk Stichting Welzijnswerk Hoogeveen). Ze belichten de Hoogeveense zoektocht naar goede samenwerking tussen welzijn en zorg. Ook presenteert hij de opzet en evaluatie van het integrale ouderenzorgprogramma in Hoogeveen. Sociaal Werk Nederland bracht onlangs samen met onder anderen minister Hugo de Jonge een boeiend werkbezoek aan Hoogeveen. Waarom slaagt de samenwerking hier wél, was een van de vragen waarop de minister antwoord kreeg.

Andere goede voorbeelden
Naast de sessie over samenwerking rond kwetsbare ouderen in Drenthe zijn er sessies over dezelfde doelgroep uit Zuid-Kennemerland en Lelystad. Verder besteedt het congres aandacht aan samenwerkingsprojecten rond jeugd met opgroei- en opvoedproblemen en volwassenen met fysieke of geestelijke problemen.

Samenwerking in de wijk
Goede samenwerking tussen de eerste lijn en de sociale wijk- en jeugdteams is van groot belang. Het kan zorgen voor een betere kwaliteit van zorg en welzijn in een wijk en voor het efficiënter besteden van zorgbudgetten. Het afgelopen jaar zijn er veel nieuwe samenwerkingsprojecten gestart. De meest succesvolle komen aan bod op het congres op 4 oktober, dat georganiseerd wordt door de Guus Schrijvers Academie.

Opschalen en implementeren
Op het congres ligt de nadruk op wat je kunt leren van innovatieve voorbeelden rond samenwerking en hoe deze opgeschaald en geïmplementeerd kunnen worden. Er zijn plenaire voordrachten, themagerichte workshops en parallelsessies, en flitspresentaties over actuele onderwerpen.

Vragen
Tijdens het congres komt een groot aantal vragen aan de orde, zoals:

  • Welke goede voorbeelden van samenwerking tussen de eerstelijnszorg en de sociale wijkteams steken erboven uit in 2018?
  • Hoe borgen we de kwaliteit en governance van de samenwerking tussen zorg en welzijn?
  • Welke professionele en logistieke afspraken zijn nodig om samenwerking op een hoger plan te krijgen?
  • Welke betalingsvorm stimuleert de samenwerking tussen het sociale en medische domein?
  • Welke digitale ondersteuning is er nodig om de samenwerking tussen cliënt, wijkteam en eerste lijn te faciliteren?
  • Wat voor leiding is nodig bij de samenwerking tussen wijkteams, wijkverpleegkundigen, jeugdteams, eerste lijn en FACT-teams?

Meer informatie
Wil je in één dag op de hoogte raken van innovaties in de ouderenzorg in de wijk? Wil je nieuwe kennis(sen) opdoen? Wil je er even uit om te reflecteren en opgeladen terug te keren vol met goede tips? Kijk dan voor het programma, de sprekers en het inschrijfformulier op de congrespagina van de Guus Schrijvers Academie en meld je aan.

Lid wordenContact