Jeugd en opgroeien

Voor jongeren in kwetsbare situaties geldt eigenlijk maar één credo: houd ze erbij. Zorg dat ze verbinding houden met onze samenleving. Zorg dat hun afkomst niet de kweekvijver wordt voor ondermijning. Met als uitgangspunt een sterke sociale aanwezigheid in de wijk, is dat precies wat kinder- en jongerenwerkers doen. Ze staan dicht bij hen en kunnen ze inspireren, ondersteunen, begeleiden en helpen om een kansrijke toekomst op te bouwen. Het zijn positieve rolmodellen, die direct aanspreekbaar zijn en aandacht geven. Op dit moment zijn er veel te weinig kinder- en jongerenwerkers in Nederland, vinden wij. Zonde, want uit onderzoek blijkt dat elke euro die je daarin investeert, 1,6 euro oplevert. Kinder- en jongerenwerk moet onderdeel zijn van het sociaal werk in elke gemeente. Alleen zo voorkomen we zwaardere zorg, uitval en criminaliteit. En zorgen we dat meer jongeren hun talenten ontdekken en ontwikkelen.

Meer informatie Minder informatie

 

Handboek Verbeter Jongerenwerk

In dit interactieve en modulaire product wordt uitgelegd wat kwaliteitsontwikkeling inhoudt en hoe jongerenwerkorganisaties daar op systematische wijze vorm aan kunnen geven.

Sociaal makelen heeft impact

DOENJA Dienstverlening heeft onlangs de impact van haar dienstverlening onderzocht. Met hoopgevende uitkomsten.

E-zine Met Elkaar Verbonden, ZonMw Jeugdthema Beter Samenwerken

Samen verantwoordelijk zijn, 1 plan maken en dat vervolgens gezamenlijk uitvoeren, is de essentie van 1 Gezin 1 Plan.

Handboek Verbeter Jongerenwerk

Interactief, actueel, praktisch! In opdracht van VWS, ontwikkeld door DSP-groep met verschillende partijen

Instrumenten en arrangementen voor het versterken van participatie (kwetsbare) jongeren

Het programma Startimpuls Join ontwikkelt en beproeft nieuwe instrumenten en arrangementen die de participatie van (kwetsbare) jongeren versterkt

Presentaties (2018) bijeenkomsten 3F in peuteropvang met voorschooolse educatie (G-overig)

In april 2018 vonden er opnieuw bijeenkomsten plaats voor organisaties in de kleinere gemeenten over de taaleis 3F in de peuteropvang met voorschoolse educatie. Hier vindt u de presentaties.

Het jongerenwerk in cijfers, kan dat?

De vraag ligt voor de hand maar blijkt steeds lastig te beantwoorden: wat is het aantoonbare effect van jongerenwerk? Toch vragen veel gemeenten om cijfers daarover, en geef ze eens ongelijk....

Wijziging van Wet Kinderopvang en peuterspeelzalen 2013

Minister Asscher (SZW) biedt de Tweede Kamer de Nota naar aanleiding van het verslag en een Nota van wijziging inzake het voorstel tot wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen...