Publicatie

Brochures 'Vluchtelingenkinderen in de kinderopvang'

Stephanie Gross
15 januari 2019 | 1 minuut lezen

Het Consortium Vluchtelingenpeuters (Sociaal Werk Nederland, Pharos, het NJi en Sardes) heeft vier praktische brochures geschreven voor kinderopvangorganisaties die opvang bieden aan jonge vluchtelingenkinderen. De brochures zijn ook informatief voor andere professionals en vrijwilligers in onderwijs, wijk- en jeugdteams, jeugdhulp en jeugdgezondheidszorgdie werken met deze kinderen en hun ouders. De handreikingen zijn in samenwerking met het werkveld ontwikkeld tijdens regionale bijeenkomsten en pilots en bevatten achtergrondinformatie, praktische voorbeelden en tips.

De reeks ‘Vluchtelingenkinderen in de kinderopvang’ bestaat uit deze vier brochures:

4 documenten toegevoegd