Publicatie

Presentaties (2018) bijeenkomsten 3F in peuteropvang met voorschooolse educatie (G-overig)

Stephanie Gross
1 mei 2018 | 1 minuut lezen

In april 2018 vonden er opnieuw bijeenkomsten plaats voor organisaties in de kleinere gemeenten over de taaleis 3F in de peuteropvang met voorschoolse educatie. De presentaties van deze bijeenkomsten vindt u in de bijlage bij dit bericht.

  • Presentatie Rob Vergeer: Veranderingen beleid voorschoolse educatie (ve) in de kleinere gemeenten 
  • Factsheet (BK) FAQ's over de verschillen taaleis Nederlands (3F) IKK en ve
  • Presentatie Sardes: Het kiezen van taaltoetsen en taalcunrsussen
3 documenten toegevoegd