Jeugd en opgroeien

Voor jongeren in kwetsbare situaties geldt eigenlijk maar één credo: houd ze erbij. Zorg dat ze verbinding houden met onze samenleving. Zorg dat hun afkomst niet de kweekvijver wordt voor ondermijning. Met als uitgangspunt een sterke sociale aanwezigheid in de wijk, is dat precies wat kinder- en jongerenwerkers doen. Ze staan dicht bij hen en kunnen ze inspireren, ondersteunen, begeleiden en helpen om een kansrijke toekomst op te bouwen. Het zijn positieve rolmodellen, die direct aanspreekbaar zijn en aandacht geven. Op dit moment zijn er veel te weinig kinder- en jongerenwerkers in Nederland, vinden wij. Zonde, want uit onderzoek blijkt dat elke euro die je daarin investeert, 1,6 euro oplevert. Kinder- en jongerenwerk moet onderdeel zijn van het sociaal werk in elke gemeente. Alleen zo voorkomen we zwaardere zorg, uitval en criminaliteit. En zorgen we dat meer jongeren hun talenten ontdekken en ontwikkelen.

Meer informatie Minder informatie
Publicatie

Presentaties (2018) bijeenkomsten 3F in peuteropvang met voorschooolse educatie (G-overig)

Stephanie Gross
1 mei 2018 | 1 minuut lezen

In april 2018 vonden er opnieuw bijeenkomsten plaats voor organisaties in de kleinere gemeenten over de taaleis 3F in de peuteropvang met voorschoolse educatie. De presentaties van deze bijeenkomsten vindt u in de bijlage bij dit bericht.

  • Presentatie Rob Vergeer: Veranderingen beleid voorschoolse educatie (ve) in de kleinere gemeenten 
  • Factsheet (BK) FAQ's over de verschillen taaleis Nederlands (3F) IKK en ve
  • Presentatie Sardes: Het kiezen van taaltoetsen en taalcunrsussen
3 documenten toegevoegd