Nieuwsbericht

Nieuwe subsidieronde 'School en Omgeving': kans voor samenwerking jeugdwerk

27 maart 2024 | 1 minuut lezen

Van 1 t/m 30 april 2024 loopt de nieuwe subsidie-aanvraagronde ‘School en Omgeving’. Doel van de subsidie: het verrijken van het huidige curriculum van scholen met extra activiteiten die de ontwikkeling van kinderen en jongeren stimuleren. De aanvraag wordt gedaan door scholen, maar het jeugdwerkwerk doet er goed aan om aan tafel te zitten en mee te denken over de invulling van een aanvraag. 

Het programma School en omgeving loopt sinds 2022 met als doel kansengelijkheid onder kinderen en jongeren te vergroten door tijdens hun basis- en middelbare schooltijd extra activiteiten aan te bieden. Op veel plaatsen in Nederland werken coalities van scholen, gemeenten en partijen rondom een school of in de wijk samen aan programma’s met activiteiten die kinderen en jongeren in hun ontwikkeling stimuleren.

Hoewel het jeugdwerk niet zelf een subsidieaanvraag kan doen, kan de subsidie wel bestaande samenwerkingen een extra impuls geven. Of biedt het kansen om een samenwerking tussen scholen en het jeugdwerk aan te gaan. Voor meer informatie over de subsidie en het programma School en Omgeving, bezoek de website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of neem contact op met Jolanda Sonneveld van Sociaal Werk Nederland: sonneveld@sociaalwerk.nl