Nieuwsbericht

Afwegingskaders toegevoegd aan meldcode

10 juli 2018 | 1 minuut lezen

Het moet voor beroepskrachten makkelijker worden om te besluiten of ze een vermoeden van kindermishandeling moeten melden bij Veilig Thuis. Daarom zijn afwegingskaders toegevoegd aan het stappenplan van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

De afwegingskaders zijn toegespitst op de praktijk van de diverse beroepskrachten en bestaan uit vijf vragen. De vragen helpen de beroepskracht bij het afwegen of een melding bij Veilig Thuis wel of niet noodzakelijk is. Zo wordt gevraagd of er naar inschatting van de professional sprake is van een acute of structurele onveilige situatie. Ook wordt gevraagd of de professional zelf in staat is hulp te bieden.

De verbeterde meldcode moet slachtoffers beter en eerder in beeld brengen, zodat ze sneller kunnen worden geholpen. Ook kunnen professionals hiermee de veiligheid van het kind over een langere periode in de gaten houden. Werken met het afwegingskader is vanaf 1 januari 2019 verplicht voor professionals die werken in de gezondheidszorg, het onderwijs, de kinderopvang, de maatschappelijke ondersteuning, de jeugdhulp en bij justitie.

Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Meer informatie