Nieuwsbericht

Quickscan brengt vroeghulp in beeld – doe mee!

27 juni 2018 | 1 minuut lezen

Hoe weten ouders van kinderen met (mogelijk) meervoudige ontwikkelings- en/of gedragsvragen in jouw gemeente(n) de juiste weg? Doe mee aan een quickscan en help het NCJ en het NJi het landelijk aanbod van vroeghulp in kaart te brengen. 

Ouders met jonge kinderen (0-7 jr) met (mogelijk) meervoudige ontwikkelings- en/of gedragsvragen willen graag zo vroeg mogelijk de juiste expertise en passende ondersteuning. Het actieprogramma ‘Zorg voor de jeugd’ van het Ministerie van VWS stelt dat preventie voor het jonge kind c.q. vroegherkenning, vroegdiagnostiek en vroege interventie goed gepositioneerd moet zijn bij de gemeentelijke toegang (Actielijn 1 - betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen). Is deze vroeghulp in jouw gemeente c.q. de gemeente(n) waar je werkt beschikbaar, makkelijk vindbaar en toegankelijk voor ouders? Door het invullen van deze quickscan, krijg je hier zicht op.

Quickscan
Het NJi (Nederlands Jeugd Instituut) en het NCJ (Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheidszorg) onderzoeken in opdracht van de VNG, VGN, Ieder(in), Lecso, Sociaal Werk Nederland en MEE NL hoe dit geregeld is in alle gemeenten in Nederland. Na afronding van de dataverzameling bij alle gemeenten wordt u uitgenodigd voor een digitale omgeving waar u ook kunt zien hoe uw gemeente er in vergelijking met andere gemeenten voorstaat en waar u meer informatie over het inrichten van vroeghulp kunt vinden. Deelname hieraan is geheel gratis en vrijblijvend. Invullen van de vragenlijst duurt, indien er vroeghulp aanwezig is, ongeveer 10 minuten.

Naar de vragenlijst
Vul hier de vragenlijst op www.formdesk.com/nji/ivh  in en krijg inzicht in vroeghulp in je gemeente. Je kunt de quickscan invullen tot 20 juli 2018.

Meer weten?
Neem voor vragen over (de organisatie van) Integrale Vroeghulp contact op met de landelijke IVH-adviseurs Jitty Runia, 06 36 41 80 17, jrunia@ncj.nl of Lieke van der Meulen, 06 13 13 64 99, lvandermeulen@ncj.nl.