Jeugd en opgroeien

Voor jongeren in kwetsbare situaties geldt eigenlijk maar één credo: houd ze erbij. Zorg dat ze verbinding houden met onze samenleving. Zorg dat hun afkomst niet de kweekvijver wordt voor ondermijning. Met als uitgangspunt een sterke sociale aanwezigheid in de wijk, is dat precies wat kinder- en jongerenwerkers doen. Ze staan dicht bij hen en kunnen ze inspireren, ondersteunen, begeleiden en helpen om een kansrijke toekomst op te bouwen. Het zijn positieve rolmodellen, die direct aanspreekbaar zijn en aandacht geven. Op dit moment zijn er veel te weinig kinder- en jongerenwerkers in Nederland, vinden wij. Zonde, want uit onderzoek blijkt dat elke euro die je daarin investeert, 1,6 euro oplevert. Kinder- en jongerenwerk moet onderdeel zijn van het sociaal werk in elke gemeente. Alleen zo voorkomen we zwaardere zorg, uitval en criminaliteit. En zorgen we dat meer jongeren hun talenten ontdekken en ontwikkelen.

Meer informatie Minder informatie
Nieuwsbericht

Arnhems peuterwerk al vijftig jaar springlevend

Chris Bos
1 mei 2018 | 1 minuut lezen

De Stichting Peutercentra Arnhem (SPA) bestaat 50 jaar. Dat werd op 25 april gevierd met een vrolijk mini-symposium. Aanwezig waren onder anderen alle pedagogische medewerkers, de oprichtsters van de eerste Arnhemse peuterspeelzalen en wethouder Ron König. Hij is trots dat Arnhem kiest voor een ontwikkelrecht voor alle peuters, met vier dagdelen peuterspeelzaalwerk per week. ‘Het peuterwerk heeft duidelijk meerwaarde voor Arnhem.’

Tijdens het symposium nam directeur Corinne Hennekes bovendien afscheid van de SPA. Zij wordt opgevolgd door Mario Lamers, voorheen onder andere directeur peuterwerk in Best (Noord-Brabant). Naast veel muziek was er een inspirerend verhaal van wetenschapsjournalist Mark Mieras over het belang van spelen voor de hersenontwikkeling van jonge kinderen.

Namens Sociaal Werk Nederland vertelde Ernst Radius dat peuterspeelzaalwerk vanaf 2018 weliswaar onder de Wet kinderopvang is geplaatst, maar dat de aard, de vorm en de sociale functie ervan overeind blijven. ‘Uit onderzoek blijkt dat zo’n 90% van alle geharmoniseerde peuterspeelzalen gewoon op de huidige voet doorgaat, zij het met een andere vorm van financiering voor de werkende ouders.’

Ter gelegenheid van het jubileum heeft SPA ook een filmpje gemaakt waarin ouders en pedagogische medewerkers vertellen wat peuterwerk voor hen betekent. Bekijk het hier.