Nieuwsbericht

Instrumenten en arrangementen voor het versterken van participatie (kwetsbare) jongeren

30 april 2018 | 1 minuut lezen

Onze samenleving wordt met sterke veranderingen en schokken geconfronteerd. Hoe vangen we die zo goed mogelijk op? Voor jongeren, de generatie van de toekomst, is deze vraag cruciaal. Het programma Startimpuls Join ontwikkelt en beproeft nieuwe instrumenten en arrangementen die de participatie van (kwetsbare) jongeren versterkt en daarmee ook de samenleving inclusiever en veerkrachtiger maken. Startimpuls JOIN is onderdeel van de NWA route Veerkrachtige en Zinvolle Samenlevingen.

De startimpuls bestaat uit 5 werkpakketten die weer zijn onderverdeeld in bouwstenen.

De werkpakketten

Werkpakket 1: Inclusiviteit en Burgerschap/politieke participatie

Werkpakket 2: Inclusiviteit en Arbeid

Werkpakket 3: Inclusiviteit en Cultuur

Werkpakket 4:  Inclusiviteit en Diversiteit

Werkpakket 5: Inclusiviteit en maatschappelijke participatie