Nieuwsbericht

Speelforum over spelen en sporten

Chris Bos
26 april 2018 | 1 minuut lezen

Op donderdag 7 juni organiseert Ruimte voor de Jeugd voor de vijfde keer een Speelforum. Dit keer is het thema: 'Kind in Beweging - De balans tussen spelen en sport in de vrije tijd van kinderen'. 

Kinderen en jongeren worden op veel manieren gestimuleerd om meer te gaan sporten en bewegen. Hoe verhoudt de georganiseerde sporttijd zich tot de vrije keuze van kinderen om te spelen? Georganiseerd bewegen en vrij spelen hebben elkaar nodig. Georganiseerd zonder vrij wordt een keurslijf. Vrij zonder georganiseerd kan ongericht en eenzijdig worden. Hoe verloopt die wisselwerking en hoe kun je georganiseerd en vrij op elkaar afstemmen? Wat is de rol van volwassen begeleiders daarin? En hoe zit het met de Rechten van het Kind in de Sport (de Panathonverklaring): ‘Alle kinderen hebben het recht zich te vermaken en te spelen’?

Met medewerking van

  • Prof. dr. Kristine de Martelaer, hoogleraar Pedagogiek en onderwijskunde van Lichamelijke Opvoeding aan de Universiteit Utrecht, tevens verbonden aan de vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen van de faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie (LK) van de Vrije Universiteit Brussel.
  • Dayenne L’abée, adviseur van het Kenniscentrum Sport.
  • Koen Kouwenberg, directeur van de sportieve bso Woest Zuid in Amsterdam.

Het Speelforum biedt de gelegenheid om te debatteren over het belang van spelen. De thema’s komen voort uit de zorgen (‘concerns’) over de speelkansen van kinderen, zoals geformuleerd in artikel 31 van het Internationale VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind en het General Comment nr. 17. Het Speelforum is een initiatief van Platform Ruimte voor de Jeugd, de Nederlandse branche van International Play Association.

Praktisch
Het Speelforum vindt plaats op donderdag 7 juni, van 15.00 tot 18.00 uur bij de Universiteit Utrecht. Welkom zijn opvoeders, professionals, beleidsmakers, onderzoekers, studenten en ouders.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via https://speelruimte.nl/speelforum/inschrijving. Bij aanmelden voor 20 mei 2018 betaalt u € 40 (studenten € 15). Na 20 mei betaalt u € 55 (studenten € 20). Eerst meer weten? Klik hier, of lees de uitnodiging in de bijlage.