Nieuwsbericht

Kabinet stopt 'directe financiering' en verbetert kinderopvangtoeslag via Belastingdienst

25 april 2018 | 1 minuut lezen

Staatssecretaris Van Ark van het ministerie SZW heeft besloten te stoppen met de voorbereiding voor de nieuwe financiering van kinderopvang voor werkende ouders bij DUO. Het lijkt haar beter en minder risicovol om de kinderopvangtoeslag toch door de Belastingdienst Toeslagen te laten uitvoeren houden. Wel geeft zij aan dat de Belasting de afhandeling moet verbeteren, met name om te voorkomen dat ouders later veel moeten terugbetalen.

Sociaal Werk Nederland was betrokken bij dit traject. Als de belastingdienst de toeslagen blijft doen, vindt Sociaal Werk Nederland dat Van Ark dan wel het principe van T-2 moet gaan toepassen: dat wil zeggen: de ouderbijdrage vaststellen op basis van het vastgestelde inkomen van twee jaar geleden. Dat voorkomt namelijk de ellende van naheffingen tot wel drie jaar na dato, en het risico op schulden. Dit schijft zij echter niet in haar brief. 

Aan de ene kant vindt Sociaal Werk Nederland het stoppen jammer. Het was ene kans geweets om de terugbetalingsproblematiek rond toeslagen te kunnen verminderen. Aan de andere kant vond Sociaal Werk Nederland wel dat de directe financiering de haken en ogen met betrekkign to innen van ouderbijdrage wel erg eenzijdig bij de houders legde. Met name vanwege het risico rond (na-)betalingen en incasso's. Dat 'directe financiering' een geheel digitaal verhaal zou worden zou ons inziens gegarandeerd problemen opleveren voor veel ouders (migranten, analfabetisme, enz) en dus ook voor houders.  

Sociaal Werk Nederland volgt de gevolgen van dit besluit op de voet. Vanuit het peuterspeelzaalwerk en van de sociaal raadslieden krijgen we veel signalen over knelpunten in de huidige werkwijze rond de kinderopvangtoeslag. Vooral de meer kwetsbare ouders hebben moeite om de kinderopvangtoeslag op tijd en op de juiste manier aan te vragen. Zie ook eerdere artikelen.