Nieuwsbericht

Bevorder cohesie: investeer in jeugd- en jongerenwerk

1 juni 2017 | 2 minuten lezen

Gemeenten moeten investeren in meer jeugd- en jongerenwerk ter preventie van polarisatie en radicalisering. Jeugd- en jongerenwerkers dragen bij aan sociale cohesie doordat zij jongeren en ouders echt weten te betrekken en bereiken met hulp. Ze zijn daardoor cruciaal voor de samenlevingsopbouw, effectief veiligheidsbeleid en het tegengaan van radicalisering. Dat stelt Naima Azough in het rapport ‘Weerbare jongeren, weerbare professionals’ dat zij 29 mei jl. presenteerde.

Azough deed dit onderzoek als Speciaal rapporteur voorkomen extremisme en bevorderen sociale cohesie in het jeugddomein (VWS/OCW). Polarisatie ontwricht de samenleving en kan leiden tot extreme vormen van radicalisme zoals rechts-en linksextremisme en jihadisme. Polarisatie tast het zelfbeeld en een gezonde ontwikkeling van te veel jongeren aan. Jongeren voelen zich buitengesloten en haken af. Jongeren moeten dus merken dat zij ertoe doen en erbij horen. Onderwijs, sociaal werk, zorg en politie moeten eensgezinder samenwerken.

Marijke Vos, voorzitter Sociaal werk Nederland:Sociaal Werk Nederland is blij met dit advies, maar de tijd dringt. Scholing en een hulplijn, zoals OCW nu voorstelt is prima, maar in veel gemeenten is er bezuinigd op het jeugd- en jongerenwerk en schoolmaatschappelijk werk. Niet verstandig, want jongerenwerk levert een grote bijdrage aan het versterken van jongeren, talentontwikkeling, perspectief bieden en jongeren ondersteunen hun leven weer op de rails te krijgen en een toekomst op te bouwen. Jongerenwerkers kennen het lokale netwerk, weten wat er gebeurt op straat en pikken belangrijke signalen op. Bij onrust kan het jongerenwerk vaak spanning dempen. Ook schakelen jongerenwerkers volop met het onderwijs.’

Investeren in vredestijd
Azough stelt dat preventie van extremisme vraagt om ‘investeren in vredestijd’: in lokale samenwerking, vroegtijdige signalering, interventies en concrete actie op hulpvragen. Azough: ‘Het jongerenwerk moet weer op de straat aanwezig zijn.’ Ze adviseert kennisontwikkeling en een gelijkwaardige samenwerking tussen onderwijs, sociaal, zorg en politie, zonder schending van privacy of vertrouwensband van de jongeren. ‘Het jeugddomein en het veiligheidsdomein moeten als gelijkwaardige partners worden gezien en professionals uit het jeugddomein moeten worden erkend als partners die cruciaal zijn voor effectief veiligheidsbeleid.

Maar hoe gaan we dit concreet doen?
Er zijn meer sociaal werkers met de specialisatie jeugd-, jongeren- en schoolmaatschappelijk werk nodig, die vakkundig contact opbouwen en in open verbinding zijn met jongeren, ouders en lokale groepen bewoners. Die door bewoners vertrouwd en aangesproken worden als nodig. Dit ‘outreachend werken’ vraagt tijd en ruimte. Naast het gebrek aan capaciteit door bezuinigingen, vormen ook aanbestedingen een probleem: langdurende relaties tussen jongenswerkers, buurt en jongeren en school worden daardoor verstoord of niet opgebouwd. Dat het wel kán bewijzen goede voorbeelden uit Utrecht, Den Haag, Tilburg, Groningen en Amersfoort.

Sociaal Werk Nederland bood dinsdag 13 juni het Manifest Hou ze erbij, voorkom uitsluiting van Jongeren aan de Tweede Kamer aan. In het Manifest staan 10 punten voor actie. Pers is welkom. Svp vooraf melden.

Verder lezen:
Bericht mbt rapport Azough op website Rijksoverheid.
Rapport Weerbare jongeren, weerbare professionals.
Kamerbrief rapport.
Berichtgeving Sociaal Werk Nederland met oa artikel Binnenlands Bestuur 'Investeer meer in Jeugd- en Jongerenwerk', Volkskrant en Zorg en Welzijn met interview Ernst Radius 'Schaduwsamenleving kan radicalisering bevorderen.'
Website VOraad met artikel.
Recente adviezen, statements, rapporten rond opvoeden, opgroeien, koppeling ouders, onderwijs, wijkwerk enz.