Nieuwsbericht

Armoede leidt tot slechtere schoolprestaties

6 augustus 2015 | 1 minuut lezen

Kinderen die opgroeien in armoede, presteren daardoor slechter op school. Dit ontdekten Amerikaanse onderzoekers. Kinderen in armoede blijken minder grijze hersencellen te hebben.

Wetenschappers van de Universiteit van Wisconson-Madison gingen, onder leiding van onderzoeker Seth Pollak, aan de slag met MRI-scans van 398 kinderen en jong volwassenen. Zij waren tussen de 4 en 22 jaar oud. Gekeken werd naar hun sociale achtergrond en hun (leer)prestaties op school. De onderzoekers zagen een duidelijk verband. Het verband van schade door armoede is al eerder aangetoond bij volwassenen.

In Nederland leven meer dan 600.000 kinderen in armoede. Zij lopen daardoor steeds meer risico op sociale uitsluiting. 

Armoedegrens
Hoe meer ouders verdienen, hoe meer grijze hersencellen kinderen hebben. Dat verklaart maar liefst 20 procent van de verschillen tussen schoolprestaties van kinderen, zagen de onderzoekers. Kinderen die onder de armoedegrens leven, bleken gemiddeld 8-10 procent minder grijze hersencellen te hebben. Kinderen van ouders die 100 - 150 procent van het minimuminkomen verdienen, hebben 3 tot 4 procent minder grijze hersencellen.

Schoolprestaties
Het is niet voor het eerst dat onderzoek het verband aantoont tussen armoede en schoolprestaties. Eerder onderzoek wees bijvoorbeeld uit dat kinderen uit arme gezinnen 4-7 punten lager scoren op standaard tests dan kinderen uit rijkere gezinnen. Armoedebestrijding kan dus een prima middel zijn om schoolprestaties in Nederland nog verder te verbeteren.

Een belangrijke vorm van armoedebestrijding is investeren in Vroeg- en Voorschoolse educatie waardoor kinderen aantoonbaar hoger gaan scoren. Zie het actieonderzoek dat de Universiteit Utrecht doet.

Dit artikel is afkomstig van KinderopvangTotaal.