Nieuwsbericht

Netwerkbijeenkomst ‘Versterken van de Pedagogische Basis’

24 april 2024 | 1 minuut lezen

Samen met onder andere kinderopvang, onderwijssectoren en samenwerkende jeugdprofessionals organiseert de VNG netwerkbijeenkomsten gericht op het versterken van de pedagogische basis. Ook de input van het sociaal werk is belangrijk om hierin te brengen. Per bijeenkomst is er plek voor bestuurders, professionals en ervaringsdeskundigen uit het sociaal werk. Aanmelden kan via een van de vier uitnodigingen in de bijlage.

In mei en juni worden er in de vier landsdelen van het land bijeenkomsten georganiseerd. Sociaal Werk Nederland moedigt leden van harte aan zich voor een van deze bijeenkomsten aan te melden. Dit biedt namelijk een goede mogelijkheid om het sociaal werk, opbouwwerk en het kinder- en jongerenwerk te vertegenwoordigen binnen de pedagogische basis.

Goede voorbeelden op de kaart zetten
Deze netwerkbijeenkomst wordt georganiseerd vanuit het verlangen om goede voorbeelden op de kaart te zetten en inspiratie te bieden aan de professionals en organisaties die stappen willen maken in het versterken van de pedagogische basis door de VNG, Met Andere Ogen, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd (SBJ), Nederlands Jeugdinstituut (NJi), IederIn en de regio’s.

  • Aanmelden kan via de uitnodiging per landsdeel (zie bijlage) 
  • Per bijeenkomst 5 bestuurders, staf of professionals uit het sociaal werk 
  • Bijeenkomsten zuid en noord richten zich op leeftijd 12 - 
  • Bijeenkomsten west en oost richten zich op leeftijd 12 +